Timpul.md

Economie 11 August 2016 | 11:28

(video) Raportul asupra inflației: rata anuală a inflației a constitue 7.9 la sută

Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea,a  prezentat raportul asupra inflației .

Potrivit noului Raport asupra inflaţiei pe termen mediu, prezentat astăzi guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea în trimestrul II 2016, rata anuală a inflației a constituit 7.9 la sută, fiind cu 3.1 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent. În luna iunie 2016, inflația s-a diminuat până la valoarea de 7.4 la sută. Totuși, aceasta s-a plasat în continuare peste limita superioară a intervalului țintei inflației stipulate în Strategia politicii monetare pe termen mediu. Evoluția descendentă a acesteia s-a datorat cererii interne modeste, revizuirii tarifului la energia electrică, ofertei mari de fructe și legume din acest an, precum și aprecierii monedei naționale. Rata anuală a inflației de bază a avut în continuare o traiectorie superioară celei a inflației totale. Inflația de bază, în mod similar, a urmat o traiectorie descendentă pe parcursul trimestrului II 2016, diminuându-se de la 10.2 la sută în luna martie până la 9.3 la sută în luna iunie. În luna iunie 2016, rata anuală a creșterii prețurilor alimentare și a celor reglementate s-a temperat până la 7.6 și 7.4 la sută, respectiv. Prețurile la combustibili în trimestrul II 2016 au fost în medie cu 3.4 la sută inferioare celor din perioada similară a anului precedent. Valoarea medie efectivă a inflației pentru trimestrul II 2016 a fost doar cu 0.2 puncte procentuale inferioară valorii anticipate de 8.1 la sută în cadrul rundei de prognozare aferente Raportului asupra inflației nr. 2, 2016.


La fel în raport este refelctată situția PIB-ului în trimestrul I 2016. PIB a înregistrat o creștere de 0.8 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015, dinamica anuală a activității economice fiind superioară celei din a doua jumătate a anului precedent. Totuși, creșterea economică a fost una modestă, situându-se astfel sub nivelul său potențial. Evoluția pozitivă a PIB s-a datorat cererii interne, în timp ce exporturile au generat un impact negativ pronunțat asupra dinamicii PIB. Astfel, în trimestrul I 2016 consumul gospodăriilor populației s-a majorat cu 2.3 la sută.

Runda curentă de prognoză anticipează o continuare a dinamicii negative a deviației PIB pe întregul interval de prognoză. Aceasta va avea o recuperare lentă, dar va continua să fie în palierul negativ, doar spre finele orizontului de prognoză deviația PIB va atinge valori pozitive. Față de runda anterioară de prognoză, cererea agregată estimată a fost reconfigurată. Plasarea activității economice preponderent sub nivelul său potențial, pe termen mediu, va determina presiuni dezinflaționiste din partea cererii interne, deși mai moderate în comparație cu prognoza anterioară.

Proiecția ratei medii anuale a inflației IPC, conform rundei curente de prognoză, va înregistra o tendință de diminuare până la sfârșitul anului 2016, după care va urma o stabilizare în jurul țintei. În medie, în anul curent, inflația va atinge nivelul de 6.7 la sută și de 4.4 la sută în medie în anul viitor. Conform proiecției, rata anuală a inflației va reveni în intervalul de variație a țintei inflației în trimestrul III 2016. Valoarea maximă va fi înregistrată în trimestrul II 2018, de 6.0 la sută, iar valoarea minimă în trimestrul IV 2016, de 3.5 la sută.

Prezentarea raportului PDF.


Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus