Timpul.md

Actualitate 26 Noiembrie 2019 | 12:01

Arena Chișinău: CNA cere o anchetă la Primăria Stăuceni

Centrul Național Anticorupție (CNA) a dat aviz negativ proiectului înaintat de Ministerul Economiei și Infrastructurii prin care se propune expropierea mai multor terenuri private, aflate în jurul Arenei Chișinău și declararea acestora de interes naţional, pentru amenajarea căilor de acces la complexul arenei polivalente, transmite NOI.md cu referire la tv8.md.

 Potrivit raportului CNA, terenurile ar fi ajuns ilegal în proprietate privată în perioada anilor 2010-2018: „Acţiunile realizate pe aceste terenuri, precum modificarea statutului juridic din teren agricol în teren pentru construcţii şi eliberarea actelor permisive pentru lucrări de construcţie, s-au realizat ilicit cu încălcarea Planului urbanistic general şi Regulamentului local de urbanism al municipiului Chişinău și Planului urbanistic general al comunei Stăuceni, reglementărilor tehnice şi urbanistice, fiind ignorate liniilor roşii ale magistralei de interes urban -strada Bucovina”.

Actelor prezentate de Primăria Chișinău atestă că aceste bunuri imobile constituie terenuri din domeniul public al statului şi fac parte din drumurile publice, deoarece sînt componente ale elementelor constructive ale străzii Bucovina, preconizate pentru amenajare (rambleu, dembleu, făgii de înverzire şi trotuare). CNA cere controale la Primăria Stăuceni și la Cancelaria de Stat CNA recomandă suspendarea promovării proiectului și inițierea unor verificări la autoritatea locală din Stăuceni, pentru a stabili cum au fost emise actele de proprietate privată asupra acestor terenuri, dar și la Cancelaria de Stat, pentru a stabili dacă a fost sau nu controlată legalitatea actelor adoptate de autoritățile locale, emise în privința bunurilor imobile indicate în proiect.

„Se recomandă ca fiind absolut necesar de a fi anulate toate actele administrative și civile (fiind nule prin efectul legii) referitoare la terenurile din perimetrul liniilor roșii ale str. Bucovina municipiul Chișinău și restituirea bunurilor imobile enunțate în proiect în domeniul public al statului, cu formarea unui bun consolidat cu statut de drum public” se spune în raportul CNA. Potrivit notei informative a proiectului pregătit de Ministerul Economiei, statul urma să plătească cel puțin două milioane de lei pentru terenurile private care urmau a fi expropiate. Cheltuielile necesare pentru expropriere urmau a fi efectuate anul viitor. Proiect cu probleme Experții atenționează și asupra unor carențe ale proiectului de construcție a drumului de acces către Arena Chișinău.

În cazul în care acesta nu va fi modificat, va produce diferite consecințe negative:

1. Securitatea umană Nu se va asigura evacuarea momentană a spectatorilor, vizitatorilor, personalului de serviciu la finalul manifestărilor cultural-sportive sau în cazul unor avarii tehno-gene.

2. În plan urbanistic – Nu se vor respecta liniile roşii ale str. Bucovina, făcînd imposibile acţiunile de amenajare a spaţiului între acestea. – Nu se va putea realiza completamente intersecţia denivelată, destinată să asigure continuitatea şi securitatea circulaţiei. -Nu se va putea constitui ansamblul urbanisticoarhitectural, generat de complexul „Chişinău Arena”

3. În plan tehnic – Nu se vor asigura parametrii tehnici şi indicii intensităţii traficului specifici pentru magistrale de interes urban, care concomitent va avea funcţia de porţiune a centurii doi a structurii de transport a capitalei.

– Nu va exista spaţiu pentru pozarea reţelelor magistrale tehnico-ediiitare necesare pentru dezvoltarea ulterioară a teritoriilor din această zonă, integrate în Planul urbanistic general şi Regulamentului local de urbanism ale or. Chişinău şi com. Stăuceni.

– Nu se va putea organiza circulaţia continuă a transportului public urban.
 
https://noi.md 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus