Timpul.md

Actualitate 14 August 2020 | 07:51

BERD, îngrijorată de acuzaţiile procurorilor asupra Victoriabank. BERD speră că ancheta privind Victoriabank va respecta clienţii şi acţionarii şi va lua în calcul potenţialele consecinţe asupra sistemului bancar din Moldova

Activele Victoriabank, a treia bancă din Republica Moldova, unde BERD şi Banca Transilvania sunt acţionari, au fost puse sub sechestru de Procuratura Anticorupţie în urma unei investigări a activităţii frauduloase în sectorul bancar moldovenesc din 2014.

Banca Europeană pentru Recon­struc­ţie şi Dezvoltare (BERD), care este acţionar la Victoria­bank, a trans­mis că a aflat cu îngrijo­rare despre acuza­ţiile intentate de Procura­tu­ra Antico­rup­ţie a Re­pu­blicii Mol­do­va îm­potriva Victoria­bank şi des­pre recentul mandat al instanţei care autori­zea­ză Procuratura să pună sub sechestru activele Victo­ria­bank în legătură cu inves­tigarea activităţilor frauduloase în sectorul bancar moldovenesc din anul 2014.

Totodată, BERD îşi exprimă încrederea că ancheta va respecta clienţii şi acţionarii Victoriabank şi se va desfăşura luând în considerare potenţialele consecinţe asupra sistemului bancar din Moldova, un eventual eşec riscând să destabilizeze între­gul sistem financiar din Moldova. 

https://www.zf.ro 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus