Timpul.md

Economie 24 Mai 2017 | 17:31

BNM: Se mențin ratele de dobândă

Rata anuală a inflației în luna aprilie 2017 potrivit Băncii Naționale a Moldovei s-a poziționat ușor peste limita superioară a intervalului de variație de  1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. Aceasta a înregistrat nivelul de 6.6 la sută, fiind cu 1.5 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă. În luna aprilie 2017, rata anuală a inflației de bază s-a situat cu 0.3 puncte procentuale peste nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 4.9 la sută.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 24 mai 2017, a adoptat următoarea hotărâre:

1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual.
2. Se mențin ratele de dobândă:
- la creditele overnight la nivelul actual de 12.0 la sută anual;
- la depozitele overnight la nivelul actual de 6.0 la sută anual.
3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0 la sută din baza de calcul.
4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Dinamica indicatorilor macroeconomici în lunile aferente trimestrului I 2017 conturează premise de învigorare continuă a activității economice în perioada respectivă. Astfel, în luna martie 2017, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2016 cu 31.5 la sută, importurile cu 17.6 la sută, iar volumul mărfurilor transportate cu 13.7 la sută. În trimestrul I 2017, volumul producției globale agricole s-a majorat cu 1.1 la sută comparativ cu trimestrul similar al anului 2016.

BNM va continua să gestioneze surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.
Reiterăm că BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.
Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 29 iunie 2017, conform calendarului anunțat.

Amintim că accelerarea inflației în luna aprilie 2017 este în concordanță cu ultima prognoză a BNM (mai 2017).

Timpul.md
 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus