Timpul.md

Actualitate 24 Iunie 2013 | 06:56

Care sunt condițiile pentru a deschide o casă de amanet în orașul meu?

Sergiu, 34 ani, orașul Bălți, întreabă: „ Care sunt condițiile pe care trebuie să le întrunesc pentru a deschide o casă de amanet în localitatea mea?”

Conform Hotărârii de Guvern Nr. 204 din 23.03.1995, cu privire la modul de organizare și funcționare a caselor de amanet, lombardul nu poate fi condus de către persoane cu antecedente penale pentru infracţiuni economice, infracţiuni contra securităţii publice şi a statului, precum şi pentru luare de mită. De asemenea, aceste condiții se referă şi la eventualii angajați.

Lombardurile sunt instituţii creditare, care oferă populaţiei posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte. Astfel, acestea pot funcționa doar în cazul în care stăpânul lombardului a primit licența, conform legislației în vigoare. Mai mult, la deschiderea casei de amanet, capitalul statuar nu trebuie să fie mai mic de 25 de mii dolari pentru localitățile municipale și 15 mii dolari pentru cele rurale, conform cursului Băncii Naționale a Moldovei la data când acesta a fost deschis.

Capitalul social se majorează odată cu creşterea numărului filialelor casei de amanet, pentru fiecare filială, cu 40 la sută de la cuantumul de bază stabilit şi se înregistrează în modul prevăzut de legislaţie. La fondarea lombardului cota bunurilor imobiliare nu trebuie să depăşească 25 la sută din capitalul statutar. În afară de aceasta, fondatorii lombardului sunt obligaţi să-şi depună integral aportul în capitalul social până la data primirii licenţei.

Mariana, 40 ani, Ocnița, întreabă:În ultimul timp, se tot vorbește despre proiectul de parteneriat public-privat pentru serviciul de Asistenţă medicală urgentă. Când va fi implementat și ce prevede acest proiect?

Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății (MS), din cauza finanţării insuficiente a serviciului de Asistență Medicală Urgentă (AMU), dezvoltarea şi perfecţionarea acestuia devine practic imposibilă. Astfel, MS a iniţiat un proiect de parteneriat public-privat pentru serviciul de Asistenţă medicală urgentă. Acesta a fost discutat la Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat. Ulterior, proiectul urmează să fie discutat cu societatea civilă şi comunitatea medicală unde se vor definitiva beneficiile şi riscurile implementării acestui proiect de parteneriat public-privat.

Conform MS, în prezent, AMU se confruntă cu probleme precum insuficiența cadrelor medicale, lipsa echipelor de asistenţă medicală urgentă, lipsa tehnologiilor necesare pentru dezvoltarea capacităţilor de intervenţie în cazuri de urgenţe majore și a utilajului performant conform standardelor europene. Proiectul este prevăzut pentru anii 2011- 2015.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus