Timpul.md

Actualitate 21 Mai 2020 | 05:50

CEDO va examina întreruperea înainte de termen a mandatului de judecător și presiunile pentru a-l „reduce la tăcere”

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat Guvernului Poloniei cauza pendinte Żurek împotriva Poloniei (cererea nr. 39650/18), solicitând guvernului polonez să prezinte observații.

 Cazul se referă la întrerupere înainte de termen a mandatului de judecător, pentru un membru al Consiliului Național al Judiciarului (NCJ - organul constituțional din Polonia care protejează independența instanțelor și judecătorilor), demiterea acestuia din funcția de purtător de cuvânt al acelui organ și presupusa campanie de a-l „reduce la tăcere”.

Petiționarul susține că aceste fapte reprezintă o încălcare a dreptului său de acces în instanță în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și a dreptului său la un remediu efectiv la articolul 13 CEDO. Domnul Żurek susține că i s-a refuzat accesul la un tribunal și că nu există nicio procedură, judiciară sau de altfel, care să conteste încetarea prematură a mandatului său.

De asemenea, petiționarul invocă o încălcare a libertății de exprimare din articolul 10 CEDO, susținând că demiterea acestuia din funcția de purtător de cuvânt al instanței regionale și a NCJ, în combinație cu deciziile autorităților de a inspecta declarațiile financiare și soția sa și declarațiile fiscale în 2017, erau destinate să-l pedepsească pentru că a exprimat critici cu privire la modificările legislative inițiate de Guvern și să avertizeze alți judecători să facă același lucru.

Acesta este al cincilea dosar pe rolul CEDO cu privire la schimbările în sistemul judiciar polonez. În ianuarie a acestui an, Consiliul Europei a decis monitorizarea Poloniei pentru funcționarea instituțiilor democratice și a statului de drept, declarând că reformele recente „afectează grav independența sistemului judiciar”.

Aceste reforme sunt, de asemenea, obiectul controlului și controverselor în temeiul dreptului UE, inclusiv o procedură de încălcare continuă lansată de Comisie și mai multe cazuri pendinte în fața Curții de Justiție.
       
Tănase & Partenerii

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus