Timpul.md

Cultură 23 August 2016 | 09:48

Școala de vară „Civilizație, istorie și cultură românească. Tinerii basarabeni și moștenirea culturală românească”, la Iași

Asociația de Relații Internaționale „Est-Democrația” organizează în Iași, în perioada 22-27 august 2016, Școala de vară „Civilizație, istorie și cultură românească. Tinerii basarabeni și moștenirea culturală românească”. 

Luni, ora 9.15, la Muzeul Unirii, va avea loc deschiderea Școlii de vară. Vor lua cuvântul reprezentanții instituțiilor locale implicate, precum și un reprezentant al MAE.  Asociația organizează evenimentul în parteneriat cu Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” (Academia Română – Filiala Iași), Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Complexul Muzeal Național „Moldova”.

Școala de vară este finanțată de Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, prin Contractul de Finanțare nr. U1-1/1337/27.05.2016.

Proiectul își propune permanentizarea legăturilor dintre mediul universitar din Republica Moldova și România, în scopul dezvoltării unor conexiuni culturale, care să conducă la consolidarea și promovarea spiritualității, identității și culturii românești în rândul studenților, dar și la inițierea unor noi proiecte comune de viitor.

Prin desfășurarea unor astfel de acțiuni ne dorim consolidarea identităţii româneşti la tinerii studenții valoroși, cu rezultate meritorii, care studiază în Republica Moldova, precum și conștientizarea valențelor europene ale civilizației românești.Mai multe cursuri şi seminarii se vor derula pe o perioadă de 5 zile, într-un ritm de 6 ore pe zi (două cursuri).

Participă studenți basarabeni de la Univeristatea de Stat din Moldova (Chișinău), care nu au studiat în România. Cursurile predate vor aborda următoarea tematică: Literatură și scriitori români în secolele XIX-XX, Etnologie, Patrimoniu, Istoria Basarabiei în secolele XIX-XX, Rolul bisericii ortodoxe în civilizația românească, Civilizația medievală românească, Elitele politice și culturale în România, Istoria monarhiei române, Politica și alianțele externe românești în secolele XIX-XX.

Cursurile vor fi predate de cadre universitare dela Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Stat din Moldova, muzeografi de la Complexul Muzeal Național „Moldova” și cercetători de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” și Centrul de istorie și civilizație europeană (Academia Română – Filiala Iași).Cursurile vor aduce participanţilor accesul la cunoștințe noi, dar şi o viziune de ansamblul asupra valorilor autohtone și europene, ale elitelor româneşti. De asemenea, este vizată şi conştientizarea unui anumit civism şi patriotism pe care l-au avut oamenii de cultură, politicienii sau universitarii români.

Activităţile didactic-educative vor fi compuse din prelegeri pe temele amintite cât şi din discutarea, tip seminar, a subiectelor prezentate în primă fază. Cursanţii vor fi stimulaţi să-şi prezinte opiniile şi să comenteze atitudinea şi acţiunile elitelor româneşti şi basarabene în diferite etape istorice.Pe termen scurt, proiectul își propune, în primul rând, racordarea studenților valoroși din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova la mediul universitar ieșean, în scopul completării viziunii culturale asupra valorilor și identității românești. Astfel studenții din stânga Prutului vor cunoaște profesori universitari și cercetători în domeniile umaniste, la un nivel de elită universitar-academică.
Prin cursurile propuse de lectorii invitați, participanţii îşi vor forma o imagine de ansamblu asupra evoluției societății românești în ultimele secole, asupra rolului jucat de elitele politice și culturale în momentele cheie ale istoriei, precum și asupra pocesului de afirmare a spiritualității și culturii românești. Profesorii, prin pregătirea și experiența lor, vor pune la dispoziția participanților un instrumentar metodologic și bibliografic care le va fi util în evoluția profesională ulterioară. Acest lucru va fi un bun prilej de a cunoaște patrimoniul cultural și arhitectural al zonei în care se va desfășura proiectul și de a uza, pe viitor, de cunoștințele acumulate.

Proiectul Școala de vară „Civilizație, istorie și cultură românească.Tinerii basarabeni și moștenirea culturală românească”, ține de necesitatea completării programelor de învățământ pentru tinerii români din afara granițelor, propunând o perspectivă aprofundată asupra unor aspecte pecum istoria, cultura și civilizația românească și accentuarea valențelor europene în ultimele două secole. Acest proiect doreşte asigurarea unor condiţii educaționale înalte, necesare tinerilor români din diferite facultăți din Republica Moldova, prin întâlnirea cu lectori români și bibliografii de ultimă oră.

Sursa: Ziarul de Iași
 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus