Timpul.md

Actualitate 15 Septembrie 2020 | 10:07

Consiliului Europei: Republica Moldova trebuie să ia măsuri ferme pentru a stopa violența între deținuți și intimidarea, legate în mare măsură de ierarhiile informale din penitenciarele țării

 

În cadrul raportului, bazat pe o vizită efectuată ȋn țară ȋntre 28 ianuarie și 7 februarie 2020, CPT constată progrese tangibile ȋn anumite domenii, dar regretă faptul că unele dintre recomandările sale mai vechi nu au fost implementate, ȋn special acelea privind violența ȋntre deținuți, regimul persoanelor aflate ȋn arest preventiv și al celor condamnate, precum și numărul insuficient al personalului din penitenciare.

Problema violenței ȋntre deținuți și a intimidării, legate de ierarhiile informale, rămȃne la fel de acută ca ȋn rapoartele precedente ale CPT. Acesta constata că arestații prezentau frecvent leziuni care indicau semne de violență ȋntre deținuți; cu toate acestea, ei nu semnalau aceste agresiuni din cauza climatului de teamă și intimidare promovat de către deținuții de la vȃrful ierarhiei informale din penitenciare și lipsei lor de ȋncredere ȋn abilitatea personalului de a garanta siguranța deținuților.

CPT consideră că eșecul continuu al autorităților ȋn rezolvarea acestei probleme se datorează ȋn special lipsei cornice de personal suficient ȋn penitenciare și faptului că se bazează pe liderii informali din ȋnchisori pentru a ține sub control populația carceralǎ. Alți factori relevanți sunt existența unor celule cu capacitate mare și absența unei analize de risc personalizate pentru fiecare deținut și plasarea acestora, ȋn consecință, ȋn cele mai potrivite ȋnchisori, aripi ale ȋnchisorii sau celule.

Un aspect de o reală preocupare pentru CPT este situația anumitor categorii de deținuți vizați activ de către ierarhiile informale din ȋnchisori, care trăiesc ȋntr-un climat de teamă permanentă și umilință, ceea ce ȋn viziunea CPT ar putea sugera o violare continuă a articolului 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. În lumina acestor constatări, CPT face o serie de recomandări și cere autorităților să acționeze fără ȋntȃrziere ȋmpotriva violenței ȋntre deținuți

În cele trei penitenciare pentru adulți vizitate (Taraclia, Cahul și Chișinău) majoritatea deținuților intervievați de către delegație nu au avut plȃngeri legate de rele tratamente din partea personalului. Cu toate acestea, la penitenciarul din Chișinău, delegația a ȋnregistrat cȃteva plȃngeri privind rele tratamente (pumni și lovituri) aplicate de către personalul ȋnchisorii și cȃteva plȃngeri legate de folosirea excesivă a forței ȋmpotriva deținuților aflați ȋn stare de agitație, ȋn toate cele trei ȋnchisori.

CPT a constatat că condițiile de detenție erau satisfăcătoare ȋn ȋnchisorile din Cahul și Taraclia, dar nesatisfăcătoare la Chișinău ȋn ce privește reparațiile, igiena, ventilația, accesul la lumină naturală și suprapopularea din anumite celule. În toate cele trei penitenciare exista o distribuție neuniformă a deținuților ȋn celule, un indiciu al unei puternice ierarhii carcerale informale.

În ce privește regimul de detenție, raportul notează că, ȋn ciuda eforturilor depuse la ȋnchisorile din Taraclia și Cahul, majoritatea condamnaților nu erau angajați ȋn activități utile, iar la penitenciarele din Cahul și Chișinău majoritatea celor aflați ȋn arest preventiv petreceau 22 sau 23 de ore ȋnchiși ȋn celule. CPT cere autorităților să intensifice eforturile astfel ca deținuții să petreacă zilnic un interval rezonabil de timp ȋn afara celulelor, angajați ȋn activități relevante.

CPT este de asemenea ȋngrijorat cu privire la efectivele insuficiente de personal sanitar din penitenciare, dar și cu privire la folosirea de izolării ca măsură disciplinară, care poate fi impusă anumitor categorii de deținuți pȃnă la o durată de 20 de zile, cu trei zile pentru minorii condamnați. CPT recomandă ca perioada maximă pentru izolarea disciplinară să fie redusă la mai puțin de 14 zile, iar practica să fie abolită ȋn ce privește minorii.

Cu privire la tratamentul aplicat persoanelor reținute de către poliție, delegația CPT nu a primit aproape nicio plȃngere legată de rele tratamente, deși comitetul ia act de un număr considerabil de cazuri de presupuse rele tratemente aplicate de poliție raportate Biroului Procurorului General. În ce privește garanțiile post arest, CPT cere autorităților din Moldova să reformeze legislația pentru a garanta accesul la un avocat ȋncă de la ȋnceputul privării de libertate, ȋn special ținȃnd cont că delegația a auzit unele afirmații potrivit cărora acest drept este uneori acordat ȋn practică doar după un prim interogatoriu polițienesc.

Marea majoritate a personalor intervievate ȋn spitele psihiatrice și instituții de protecție socială au afirmat că au fost tratate corect. Cu toate acestea, CPT a constatat un număr insuficient de asistenți medicali și infirmieri ȋn ambele tipuri de instituții. CPT notează ȋmbunătățiri la spitalul psihiatric din Chișinău, deși rămȃn deficiențe cu privire la echiparea dormitoarelor pacienților și starea proastă a toaletelor comune și dușurilor. Comitetul exprimă ȋngrijorare și cu privire la rutina instălarii camerelor de supraveghere cu circuit ȋnchis CCTV ȋn toate saloanele pacienților din secția de expertiză medico-legală vizitate de către delegație. Legat de această practică, CPT recomandă ca supravegherea CCTV să fie utilizată doar pe baza unei analize individuale de risc.

***

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) vizitează locuri de detenție din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei pentru a evalua modul ȋn care sunt tratate persoanele private de libertate. Aceste locuri includ penitenciarele, centrele de reeducare, centrele de arest preventiv din cadrul poliției, centrele pentru imigranți, spitalele psihiatrice și adăposturile sociale. După fiecare vizită, CPT redactează un raport ce include concluziile vizitei și recomandarile sale. 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus