Timpul.md

Cultură 27 Septembrie 2018 | 06:02

Cum vorbim, cum scriem: Cine şi când „s-a refuzat” şi a renunţat

Verbul a refuza apare în limbajul unor vorbitori basarabeni într-o formă care nu îi este proprie. De exemplu, cineva afirma într-o discuţie că „toţi s-au refuzat – şi dl N. s-a refuzat, şi dl C. s-a refuzat” , iar în campania electorală un orator spunea că „atunci primăria s-a refuzat de la acest proiect”. Structurile respective au ca model tiparul rusesc cu verbul reflexiv „отказаться от”, tradus ad litteram prin „a se refuza de la”. În limba română a refuza se utilizează fără „se”, pentru că nu este verb reflexiv, aşa că în mod normal se spune „toţi au refuzat ”, „primăria a refuzat/a respins/nu a acceptat proiectul” etc. De remarcat că a refuza este potrivit în contextele referitoare la oferte, solicitări, propuneri etc. Şi, conform dicţionarului, are sensul de „a nu consimţi să primească; a respinge (de ex. a refuza ajutorul cuiva ); a nu accepta; a renunţa la ceva”.

În situaţiile în care nu mai este vorba de oferte, propuneri etc., care pot fi refuzate, trebuie folosit verbul a renunţa, care are puţin alte semnificaţii, şi anume: a nu mai dori (ex. a renunţat să plece); a înceta de a mai râvni la ceva, a se retrage în mod benevol (ex. a renunţat la anumite privilegii; a renunţat la putere).

Din aceeaşi serie sinonimică face parte şi verbul a se dezice, or sensul acestuia se referă, în primul rând, la ceva ce a fost spus anterior, semnificaţia lui fiind de „a nu mai recunoaşte un lucru spus, a-şi retrage cuvântul” (ex. s-a dezis de cele declarate la început). În ultimul timp, verbul a se dezice apare nu numai cu referire la ceva ce s-a zis, s-a spus, ci şi cu sensul de ”a se desolidariza, a se despărţi de ideile, de acţiunile, de atitudinile unor persoane sau ale unui grup de persoane” (ex. el s-a dezis de prieteni; primarul s-a dezis de fiii săi). Luând în considerare această semnificaţie, de exemplu, în titlul unui articol de ziar „Partidul se dezice de panouri în campania electorală” cuvântul a se dezice apare inoportun.
Pentru precizia şi corectitudinea exprimării, verbele a refuza, a renunţa, a se dezice nu trebuie folosite la întâmplare, ci ţinându-se cont de specificul semantic al fiecăruia dintre ele.

De remarcat că a refuza este potrivit în contextele referitoare la oferte, solicitări, propuneri etc. Şi, conform dicţionarului, are sensul de „a nu consimţi să primească; a respinge (de ex. a refuza ajutorul cuiva); a nu accepta; a renunţa la ceva”.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus