Timpul.md

Actualitate 9 Octombrie 2019 | 12:18

Curtea Constituțională a decis: judecătorii care l-au condamnat pe ex-Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Vlad Filat, nu mai au dreptul să rejudece cauza penală în proces de revizuire

 

La 7 octombrie 2019 Curtea Constituțională a Republicii Moldova a emis o decizie în privința sesizării avocaților domnului Vlad Filat de clarificare a prevederilor Codului de Procedură Penală care stabilesc incompatibilitățile judecătorilor la rejudecarea cauzelor penale, în particular în proces de revizuire. Curtea a explicat faptul că judecătorii care s-au pronunțat asupra vinovăției unei persoane nu mai sunt în drept să examineze cererea de revizuire a sentinței de condamnare a persoanei respective. Cu referință la jurisprudența CEDO și a Curții Constituționale, judecătorii constituționali au statuat că ”legislatorul național a instituit în acest sens un nivel de protecție mai ridicat, interzicându-le judecătorilor care s-au pronunțat chiar și o singură dată asupra fondului unei cauze să participe în viitor la admisibilitatea unei cereri de revizuire”. Astfel, Curtea a respins sesizarea de clarificare depusă de avocați pe motiv că normele contestate sunt clare și previzibile.

Reamintim că la 1 martie 2019 și, respectiv, 12 iunie 2019, apărarea domnului Vlad Filat a depus două cereri de revizuire a sentinței de condamnare a domnului Vlad Filat, temeiul fiind existența a două sau mai multe hotărâri irevocabile care nu se conciliază între ele. În ambele cazuri, apărarea a solicitat recuzarea completelor de judecată pe motiv că normele legale stabilesc foarte clar că aceiași judecători care s-au pronunțat asupra fondului cauzei nu pot să examineze admisibilitatea cererilor de revizuire. Respingerea cererilor de recuzare a și sugerat sesizarea Curții Constituționale pentru clarificarea acestui aspect.

Decizia Curții Constituționale din 7 octombrie 2019 permite domnului Vlad Filat să solicite reexaminarea sentinței de respingere a cererii de revizuire, sentință lăsată în vigoare prin decizia recentă a Curții Supreme de Justiție. Totodată, în cadrul celei de a doua cereri de revizuire, judecătorii urmează să-și declare abținere de la judecarea cauzei în proces de revizuire.

Decizia Curții Constituționale din 7 octombrie 2019 pe baza sesizării avocaților domnului Vlad Filat oferă justițiabililor o claritate în chestiunea privind respectarea principiului independenței și imparțialității judecătorilor care decid revizuirea cauzelor penale și nu permite examinarea cauzelor penale de aceeași judecători, care s-au expus asupra fondului cauzei.
 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus