Timpul.md

Actualitate 12 Februarie 2018 | 16:01

Datornicii ar putea scăpa de interdicția de a părăsi teritoriul țării. Ce modificări vor examina parlamentarii

Executorii judecătorești ar putea fi lipsiți de dreptul de a solicita aplicarea interdicției de a părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru datornici. Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului va examina miercuri, în primă lectură, un proiect de lege pentru modificarea Codului de executare, scrie bizlaw.md

Mai exact, autorii proiectului propun excluderea din Codul de executare a următoarelor prevederi:

litera x) aliniatul (1) articolul 22 – Executorul judecătoresc este în drept să solicite instanţei judecătoreşti, la cererea creditorului, aplicarea faţă de debitor a interdicţiei de a părăsi ţara în cazul în care plecarea acestuia ar face imposibilă sau dificilă executarea hotărârii judecătoreşti;
aliniatul (4) articolul 63 – Încheierea instanţei de judecată prin care se dispune aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara se trimite spre executare Poliției de Frontieră;
Articolul 64 – Interdicţia de a părăsi ţara:
interdicţia de a părăsi ţara în cel mult 6 luni se aplică de către instanţa de judecată, la demersul executorului judecătoresc, doar după luarea măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, cu obligarea executorului judecătoresc de a efectua periodic un control privind necesitatea menţinerii acestei interdicţii;
dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat în urma unui demers motivat al executorului judecătoresc, dar nu mai mult de trei ori în cadrul aceleiaşi proceduri de executare.
în cazul încetării procedurii de executare sau al restituirii documentului executoriu, precum şi în cazul în care dispare necesitatea aplicării interdicţiei de a părăsi ţara, această interdicţie se revocă de către instanţa de judecată la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor.
Autorii inițiativei spun că în prezent în legislația națională se face uz de o practică destul de controversată și neconformă cu politica de a ajustare a normelor naționale la acquis-ul comunitar. Și anume, prevederile de interdicție a părăsirii teritoriului Republicii Moldova vin în contradicție cu prevederile Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a Directivei europene privind libera circulație a cetățenilor UE pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

Amintim că, la începutul lunii mai, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională interdicția de perfectare a actelor de stare civilă, aplicată în cazul persoanelor cu datorii. Atunci, magistrații au precizat că interdicția aplicată debitorului de către instanță, la solicitarea executorului judecătoresc, pentru eliberarea actelor de identitate sau a permisului de conducere, încalcă drepturile prevăzute de Constituție. 

bizlaw.md

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus