Timpul.md

Cultură 20 Decembrie 2017 | 08:22

Dicționar de nume: BATOG

Numele Batog are la bază substantivul batog, provenit din vechiul slav batógu, folosit în rusă şi ucraineană în forma batog, cu sensul „băţ, vargă, nuia, toiag”, iar în română batog a fost numit un peşte mare (morun sau nisetru) sărat, uscat sau şi afumat.  

De la batog s-a format adjectivul regional cu sens figurat batojit: om fără putere, istovit, uscat ca batogul, vlăguit (de bătrâneţe), iar de la acest sens, prin intermediul poreclei, a apărut numele Batog. În documentele basarabene este atestat cu forma populară Bătog: Andrii Bătog din Miclăuşeni, Iftodi Bătog din Pecişte, la 1774; Gheorghiţă Bătog, vornicel ot Pecişte, la 1786; Toader Bătog, postelnicel, participant la hotărnicia moşiei Horbineşti, ţin. Orhei, la 1814.

Azi, în republică, cu numele Batog sunt înscrise 215 persoane, cu forma Batoc – 2 persoane. 

Maria Cosniceanu,
doctor în filologie

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus