Timpul.md

Politică 4 Octombrie 2017 | 13:59

Dodon, pus la punct de Curtea Constituțională pe tema Armatei Naționale

Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de președintele Igor Dodon pe 7 septembrie curent prin care șeful statului solicita controlul constituționalității Hotărârii Guvernului din 6 septembrie 2017 care a permis participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale la stagiul de instruire din Ucraina. 

Dodon arăta în sesizare că Guvernul și-ar fi depășit competența și ar fi încălcat principiul separării puterilor în stat atunci când a aprobat hotărârea care permitea participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale în număr de 57 de militari, fără armament, muniții și tehnică militară, la stagiul de instruire „Rapid Trident”, desfășurat la Centrul de Instruire Militară Yavoriv, Ucraina, în perioada 7-23 septembrie 2017.

Înalta Curte a stabilit, însă, că legislația nu îi oferă șefului statului dreptul exclusiv de a lua decizii în domeniul apărării.

„Curtea menționează că art. 87 din Constituţie stabilește atribuţiile preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării. Astfel, în conformitate cu alineatele (2), (3) şi (4), preşedintele Republicii Moldova are următoarele atribuţii: declară, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau generală; în caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război şi le aduce neîntârziat la cunoştinţa Parlamentului; poate lua şi alte măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale şi a ordinii publice, în limitele şi în condiţiile legii. Curtea reține că din analiza atribuțiilor președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării, prevăzute de Constituție, nu reiese competența exclusivă a președintelui de a lua anumite decizii, aceasta fiind partajată cu Parlamentul, astfel șeful statului neavând discreție totală în domeniul apărării. În mod similar, anumite competențe stabilite de lege sunt partajate între președintele Republicii Moldova și Guvern”, se arată în decizia CC, luată la finele lunii septembrie curent.

Având în vedere că preşedintele Republicii Moldova este şi comandantul suprem al forţelor armate, Curtea a statuat că șeful statului conduce Ministerul Apărării în limitele atribuţiilor în domeniul apărării prevăzute în Constituţia Republicii Moldova, dar și Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice.

În special, CC amintește că unul dintre domeniile principale ale activității Guvernului constituie apărarea și securitatea națională și acesta răspunde de organizarea activităților și de realizarea măsurilor privind apărarea națională în limitele împuternicirilor prevăzute de legislație, asigurând inclusiv îndeplinirea tratatelor internaţionale în domeniul militar, iar acest stagiu de pregătire era prevăzut în Programul de colaborare pentru anul 2017 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Ucrainei.

„În ceea ce privește alegațiile autorului sesizării referitor la faptul că Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 709 din 6 septembrie 2017 contrar dispozițiilor art.33 alin.(3) din Legea nr.345-XV din 25 iulie 2003, potrivit cărora participarea unor unităţi (subunităţi) ale Armatei Naţionale în afara teritoriului ţării cu efective, armament şi tehnică militară la exerciţii militare comune cu unităţi militare ale altor state se aprobă de către Comandantul Suprem al Forţelor Armate, Curtea constată că Guvernul a aprobat participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale în număr de 57 de militari la stagiul de instruire fără armament, muniţii şi tehnică militară, și nicidecum a unor unități militare. (...) Mai mult, Curtea relevă că Hotărârea Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 este pe moment un act consumat, întrucât a fost emis pentru o activitate concretă care deja s-a realizat”, se mai arată în decizia CC, care a declarat sesizarea lui Dodon „nefondată și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond”. 

ziarulnational.md

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus