Timpul.md

Actualitate 9 August 2019 | 20:15

EBA Moldova, mesaj către autoritățile din Moldova privind tichetele de masă

 EBA își exprimă profunda îngrijorare cu privire la propunerile de măsuri fiscale, care, după cum se menționează în scrisoare, „nu au fost consultate cu mediul de afaceri într-un regim normal, însă ca efect generează un impact negativ, inclusiv social și nu doar economic, precum și diminuează din credibilitatea, și așa scăzută, a climatului investițional al RM pe plan extern.”

 „Experiența statelor est-europene a demonstrat că creșterea economică a fiecărui stat a fost o combinație între creșterea consumului și cresterea investițiilor străine/locale prin crearea valorii adaugate/producere. Cu alte cuvinte, consumul atrage investitori de retail, care la rândul lor atrag și încurajează producția, toate ducând la creșterea locurilor de munca și implicit a bazei de impozitare atât în ceea ce privește persoanele fizice cît și persoanele juridice”, se menționează în scrisoare.

Beneficiile sistemului de tichete de masă

Cinci operatori sunt implicați în prezent pe piața de tichete de masă, două companii multinaționale specializate în acest domeniu de activitate, Edenred și UP Moldova și trei bănci locale: Victoriabank, Moldova Agroindbank și, în cele din urmă, FinComBank.Tichetele sunt nominale, atribuite numai personalului salariat și cu o valoare a unui tichet pe zi lucrătoare (pentru masă inclusă în programul zilnic de muncă). Acestea pot fi utilizate numai în țara în care au emise, cu o valabilitate de 6 luni. Nu sunt acceptate în toate restaurantele și magazinele, ci doar în rețeaua de acceptare a unui operator. Spre deosebire de un mijloc de plată tradițional, acestea nu acordă dreptul la returnarea banilor
Până în prezent, valoarea nominală totală a tichetelor de masă emise de la lansare este estimată la 126 milioane MDL.

Cu o valoare medie a tichetului de masă de 38 de lei – posibilitatea angajatorului de a acorda un tichet de masă în valoare de 35-45 MDL - numărul total de tichete care au fost distribuite angajaților moldoveni este estimat la aproximativ 3,5 milioane. Până la momentul actual, aproximativ 55 000 de persoane beneficiază de tichete de masă în fiecare lună. Astfel, aproape 100 000 de persoane (cel puțin 3 persoane dintr-o familie) beneficiază astăzi, direct sau indirect, de acest avantaj social.

În cele din urmă, peste 1 300 de comercianți (supermarketuri, restaurante) acceptă tichetul de masă în toată țara, în principal în zonele urbane, iar aproximativ 800 de companii oferă acest avantaj angajaților lor.Pornind de la aceste date, EBA a enumerat un șir de beneficii ale sistemului de tichete de masă:

1) Acordarea tichetelor de masă este un instrument efectiv de politică socială și motivare pus la dispoziția angajatorilor onești, având ca scop final îmbunătățirea condițiilor de lucru în Republica Moldova. Totodată acest instrument este unul facultativ și tot mai des folosit în cadrul companiilor locale mici și mari, inclusiv a celor cu capital străin care au investit în domeniile nedezvoltate până acum în Republica Moldova. Reiterăm că doar sectorul de automotive actualmente numără aprox 19 000 angajati, iar sectorul de textile/confecții/producere încălțăminte aprox 30 000 angajați, în mare parte angajatorii au decis să suporte cheltuieli suplimentare ce țin de acordarea tichetelor de masă pentru a atrage forța de muncă calificată.
Reiterăm ca beneficiarii tichetelor de masa se află preponderent la țară și în mare parte sunt oameni din paturi sociale vulnerabile care folosesc aceste tichete pentru a cumpăra produse alimentare pentru familie.

2) Chiar și în prezent, datele statistice înregistrate în Republica Moldova indică o creștere a comerțului în valoare de aproximativ 25%. Influența tichetelor de masă asupra acestei creșteri este confirmată de principalele rețele de restaurante și magazine care au adoptat acest sistem. Angajații care beneficiază de acest instrument de politică socială sunt obligați să utilizeze tichetele de masă doar la unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat contract de prestare a serviciilor cu operatorul. Concomitent această prevedere stimulează atât dezvoltarea domeniului, prin sporirea numărului a locurilor de muncă în distribuție, cât și trecerea plăților respective «în alb», adică plățile au devenit oficiale și impozitate în special în zonele rurale.

Conform datelor statistice colectate de la două bănci pentru perioada 01.09.2017-01.09.2018 comparativ cu 01.09.2018-01.07.2019:

• numărul de puncte comerciale acceptante tichetelor de masă a crescut la 1046 în perioda 01.09.2018-01.07.2019, dintre care 560 în Chișinău și 486 în alte raioane ale Republicii Moldova. Astfel, înregistrând o majorare cu aprox. 25-30% comparativ cu perioada 01.09.2017-01.09.2018,
• plățile fără numerar cu cardurile băncii s-au majorat cu 30-40% pe tot teritoriul Republicii Moldova,
• lansarea proiectului Tichete de masă a permis să atragă 142 proiecte noi (care au venit la banca datorită acestui proiect), dintre care 9 500 clienți posesorii cardurilor noi în decurs de 9-11 luni, care la rândul său a dat posibilitate dezvoltării plăților fără numerar în regiunile țării, ridicând educația financiară în Moldova și făcând transparente plățile prin tichete de masă,

Efectele impozitării beneficiilor tichetelor de masă

1) Punerea în aplicare conceptului de impozitare a tichetelor de masă va majora cheltuielile companiilor cu cel puțin 22,5%, ce în condiții economice reale va produce un efect negativ asupra competitivității companiilor pe lungă durată. În schimb o astfel de schimbare va genera pierderi enorme operatorilor emitenți de tichete, comercianților care au investit în dezvoltări de soluții și conformare la cerințele tehnice impuse de autorități. Ceea ce la rândul său înseamnă profit și impozit pe profit ratat, plus o creștere semnificativă de TVA (peste 2 mln lei) de recuperat de la buget din cauza lipsei unei perspective de a-l deduce din TVA din venituri din vânzări. Cel mai mare impact vine din mesajul negativ puternic care va fi transmis investitorilor locali și internaționali în legătură cu anularea bruscă a unor reguli de joc, fără consultarea factorilor interesați, schimbări care inevitabil vor genera pierderi semnificative emitenților și comercianților; 

2) În cazul dezicerii unor companii de la tichetele de masă în legătura cu creșterea cheltuielilor ce țin de impozitare va avea loc stagnarea dezvoltării reţelei de terminale POS și tranzacţiilor Retail prin aceste terminale și ca rezultat micșorarea plaților TVA de la comercianți la buget;

3) Concomitent va fi provocat regresul plăților fără numerar, care aveau loc datorită achitărilor cu tichete, în primul rând în regiunile țării și transformarea acestor plăți în numerar care nu pot fi controlate;

4) Aplicând tratamentul de impozitarea tichetelor de masă în regim general, angajatorul care acordă acest beneficiu va fi obligat să rețină cca 22,5 % din suma tichetului ce va provoca indignarea angajaților, astfel reducându-se sensul tichetelor de masă;

5) Odata cu fiscalizarea instrumentului de tichete de masă – va dispărea sistemul în sine, deoarece acesta nu va mai fi atractiv pentru angajator. În rezultat, exista probabilitatea achitării unor plăți „la negru” care vor acoperi costurile prânzurilor;

6) După consultarea companiilor membre la acest subiect, am dori să ne exprimăm certitudinea că impozitarea tichetelor de masă, în condițiile în care alternativa cu alocațiile pentru hrană se va bucura în continuare de un regim scutit de impozitare, va avea ca efect trecerea angajatorilor la alocații pentru hrana angajaților sau renunțarea la beneficii pentru hrana salariaților și ca rezultat încasările la bugetul de stat de asigurări medicale și sociale nu se vor majora deloc;

– Acordarea tichetelor de masă este un instrument efectiv de politică socială și motivare pus la dispoziția angajatorilor onești, având ca scop final îmbunătățirea condițiilor de lucru în Republica Moldova.

Totodată acest instrument este unul tot mai folosit în cadrul companiilor cu capital străin care au investit în domeniile nedezvoltate pînă acum în Republica Moldova.

– În prezent, datele statistice înregistrate în Republica Moldova indică o creștere a comerțului în valoare de aproximativ 25%.

Influența tichetelor de masă asupra acestei creșteri este confirmată de principalele rețele de restaurante și magazine care au adoptat acest sistem.

Angajații care beneficiază de acest instrument de politica sociala sunt obligați să utilizeze tichetele de masă doar la unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat contract de prestare a serviciilor cu operatorul. Concomitent aceasta prevedere stimulează atât dezvoltarea domeniului, prin sporirea numărului locurilor de muncă în distribuție, cât și trecerea plăților oficiale și impozitate în special în zonele rurale. „Aplicând tratamentul de impozitare a tichetelor de masă în regim general, angajatorul care acordă acest beneficiu va fi obligat sa rețină cca 22,5 % din suma tichetului ce va provoca indignarea angajaților, astfel reducând-se sensul tichetelor de masă.

Odata cu fiscalizarea instrumentului de tichete de masă — va disparea sistemul în sine, deoarece acesta nu va mai fi atractiv pentru angajator. În rezultat, există probabilitatea achitării unor plăți „la negru” care vor acoperi costurile prânzurilor”, se mai arată în scrisoare.

EBA își exprimă certitudinea că impozitarea tichetelor de masă, va avea ca efect trecerea angajatorilor la alocații pentru hrana angajaților sau renunțarea la beneficii pentru hrana salariaților. În contextul majorării plății pentru poluarea mediului și anume majorarea cu 50% pentru mărfurile listate în legea respectivă, EBA reiterează că Legea actuală este una discriminatorie și încalcă principiul “Tratamentul Național” al Organizației Mondiale a Comerțului, la care Republica Moldova este parte, prin care statul trebuie să garanteze tratament egal pentru produsele importate și cele produse local.

În contextul celor expuse EBA își exprimă încrederea în faptul că Ministerul Finanțelor, membrii Guvernului, deputații din Parlamentul RM, precum și comisiile de fond, vor analiza multidimensional propunerile referitoare la impozitarea tichetelor de masă și modificarea taxei pentru poluarea mediului și vor asigura sprijinul întru menținerea regimului actual, fiind cea mai potrivită soluție pentru toate părtile interesate.

EBA Moldova este gata să acorde tot sprijinul necesar de expertiză întru susținerea colegilor din autoritățile relevante, inclusiv prin examinarea altor soluții/alternative de lungă durată pentru a asigura sustenabilitatea și dezvoltarea sectorului real în RM.

Pe această cale, EBA a reiterat impactul negativ economic și social asupra mediului de afaceri prin promovarea propunerilor de măsuri fiscale recent elaborate, în mod special care țin de tratamentului fiscal aplicat tichetelor de masă, care prevede impozitarea tichetelor de masă în regim general, precum și majorarea taxei pentru poluarea mediului.

EBA încurajează Ministerul Finanțelor, Guvernul RM precum și Parlamentul RM să examineze alte alternative care pot să acopere golul pentru partea de venituri, în afara cadrului de negocieri cu FMI, Uniunea European și alți donatori în vederea deblocării finanțării externe în formă de suport bugetar direct.

http://eba.md/rom 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus