Timpul.md

Actualitate 13 Decembrie 2019 | 14:36

Expert: Asistăm la schimbarea tendințelor economice pe fondul creșterii ponderii construcțiilor și serviciilor publice

Ascensiunea unor sectoare, inclusiv industria, arată schimbarea tendințelor economice, a opinat în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”, economistul Ion Tornea. Potrivit lui, asistăm la avansul sectorului construcțiilor, care a ajuns la o pondere de 10 la sută din Produsul Intern Brut față de 6,5 la sută cât constituia acum opt ani. La fel, s-a majorat și ponderea activităților și serviciilor publice la 17 la sută de la 14 la sută. Acest lucru demonstrează efectul creșterii cheltuielilor statului pentru serviciile publice, informează MOLDPRES.

Potrivit expertului, a crescut cu 1 la sută ponderea industriei și respectiv activitățile de intermediere financiară. O majorare accentuată se înregistrează în domeniul tehnologiilor informaționale – ponderea acestuia în PIB a crescut cu 0,5 p. p. Alte sectoare care dețineau o pondere însemnată anterior, tranzacțiile imobiliare, s-au redus ponderea în PIB cu trei puncte procentuale. Agricultura pierde și ea teren, ponderea în PIB reducându-se cu un punct procentual.

„Evoluțiile pot fi catalogate drept pozitive, având în vedere creșterea sectoarelor generatoare de capital și valoare adăugată mai mare: construcțiile, industria și TI. Conform datelor statistice, tehnologiile informaționale au crescut de nouă ori, construcțiile în antrepriză de peste două ori, iar producția industrială de aproape două ori în ultimii opt ani”, apreciază economistul.

Exporturile de mașini, aparate și echipamente electric s-au majorat în medie cu peste 15 la sută anual. Dacă aceste tendințe se mențin, vom asista în următorii câțiva ani la depășirea de către acestea a volumului exporturilor de produse agricole.

În opinia economistului, facilitățile fiscale nu sunt suficiente pentru ca afacerile să avanseze și să se dezvolte. Constrângerile cele mai mari sunt lipsa infrastructurii, dar și neconcordanța sistemului educațional cu cererea companiilor. Astăzi asistăm la o concurență mare pentru investiții. Or, plasatorii de capital care au venit în căutarea unei forțe de muncă ieftine nu mai sunt actuali, pentru că forța de muncă nu este ieftină și suficient de pregătită pentru a face față companiilor.

Republica Moldova trebuie să propună alte avantaje pentru investitori. Este vorba de infrastructură și forța de muncă calitativă. Pentru asigurarea creșterii sectoarelor este nevoie de reforma sectorului învățământului și acest lucru presupune nu doar readaptarea curriculei, dar și dotarea laboratoarelor instituțiilor vocațional tehnice. Este nevoie de fortificarea platformelor industriale prin înzestrarea acestora cu infrastructura necesară. Ne referim la infrastructura de utilități a Zonelor Economice Libere, dar și atragerea investițiilor pentru crearea infrastructurii de producție (spații de depozitare, hale de producție). Multe țări au deja aceste lucruri, chiar dacă au o ofertă mai puțin tentantă în privința costurilor. Faptul că pot oferi investitorilor spații de producție reprezintă un avantaj, mai menționează Ion Tornea.


Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus