Timpul.md

Actualitate 16 Iunie 2017 | 14:09

Infracțiuni contra familiei și copiilor

Potrivit Codului Penal, există o serie de infracțiuni contra familiei care sunt amendate, ori pedepsite cu ani de închisoare.

Violența în familie este acţiunea sau inacţiunea intenţionată, comisă de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, manifestată prin maltratare, alte acţiuni violente, soldate cu vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii; izolare, intimidare în scop de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra victimei; privarea de mijloace economice, inclusiv lipsirea de mijloace de existenţă primară, neglijare, dacă au provocat victimei vătămare uşoară a integrității corporale sau a sănătăţii, se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 180 de ore sau cu închisoare de până la 3 ani.

Dacă acțiunile enumerate mai sus au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, au determinat la sinucidere sau la tentativă de sinucidere se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani. Dacă victima decedează, agresorul este pedepsit cu închisoare de la 12 la 15 ani.

Incestul

Raportul sexual între rude pe linie dreaptă până la gradul trei inclusiv, precum şi între rude pe linie colaterală (fraţi, surori), se pedepseşte cu închisoare de până la 5 ani. Nu sunt pasibile de răspundere penală dacă, la momentul săvârșirii faptei, nu au împlinit vârsta de 18 ani şi diferenţa de vârstă între ei nu este mai mare de 2 ani.

Divulgarea secretului adopţiei

Divulgarea secretului adopţiei contrar voinţei adoptatorului, săvârșită de o persoană obligată să păstreze faptul adopţiei ca un secret profesional sau de serviciu, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 27 500 de lei până la 42 500 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 6 luni, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 2 ani.

Traficul de copii

Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil în scopul exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în industria pornografică, exploatării prin muncă sau servicii forţate, practicării cerşetoriei sau în alte scopuri josnice; exploatării în sclavie, inclusiv în cazul adopţiei ilegale; folosirii în activitate criminală, prelevării organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane; vânzării sau cumpărării, se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 20 000 la 30 000 lei, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

Atragerea minorilor la activitate criminală

Scoaterea copilului din ţară în baza unor acte false sau pe altă cale ilegală, precum şi abandonarea lui în străinătate în scopuri altele decât cele indicate se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani.

Atragerea minorilor la activitatea criminală sau instigarea lor la săvârșirea infracţiunilor, precum şi determinarea minorilor la săvârșirea unor fapte imorale (cerşetorie, jocuri de noroc, desfrâu etc.), săvârșite de o persoană care a atins vârsta de 18 ani, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 27 500 până la 42 500 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la 5 ani.
Aceleaşi acţiuni săvârșite de părinţi sau de alţi ocrotitori legali ai copilului, precum şi de pedagogii acestuia se pedepsesc cu amendă în mărime de la 32 500 la 52 500 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 6 ani.

Timpul.md

 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus