Timpul.md

Actualitate 4 Martie 2018 | 10:40

Mai multe magazine din țară, luate prin surprindere de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

După numeroase plângeri ale cetățenilor cu privire la comercializarea și circulația ilicită a băuturilor alcoolice în rețelele de comerț și piețe agroalimentare, ANSA a creat un grup de lucru, în componența inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice și ai subdiviziunilor ANSA din Anenii Noi, Orhei, Bălți și Strășeni, în scop de efectuare a controalelor inopinate în unitățile de comerț cu amănuntul/angro și piețele agroalimentare autorizate pentru comercializarea băuturilor alcoolice.

Conform graficului aprobat, prima deplasare a avut loc raionul Orhei unde a efectuat controale oficiale inopinate la 4 agenți economici și piața agro-alimentară din centrul raional.

În rezultatul controalelor s-a constatat că magazinul specializat în comercializarea produselor alcoolice din mun. Orhei, str. B. Glavan activează fără a deține autorizație sanitar-veterinară de funcționare și lipseau certificatele de conformitate la tot sortimentul de bere. Produsele neconforme au fost retrase din comerț.

Un alt magazin specializat din mun. Orhei activează fără autorizație sanitar-veterinară de funcționare. La fel, produsele neconforme, de asemenea au fost retrase din comerț.

În Piața Agro-Alimentară Orhei, două persoane comercializau la tarabă vin de casă a câte două sticle cu volumul a câte 1,5 litri. Aceștia nu dispuneau de contract cu piața, au prezentat doar tichetele de taxare pentru loc pe piață. În urma controlului au fost retrase din comerț 4 sticle de vin a câte 1,5 litri și întocmit proces verbal cu privire la contravenție.

La magazinul alimentar ce aparține Î.I. „B. Pereteatcu” din satul Pelivan, raionul Orhei lipseau certificatele de conformitate la următoarele produse: bere, divin, vin spumos, vodka. A fost întocmit procesul verbal cu privire la contravenție.

În bufetul ce aparține Î.I. „F. G. Levinta” din mun. Orhei, str. M. Eminescu, 9 au fost depistate vin și alte produse pe bază de vin, 19 sticle a câte 1,5 litri, fără etichetare și marcare și fără certificate de conformitate. Produsele alcoolice neconforme au fost ridicate din comerț, sigilate și predate administratorului pentru păstrarea până la luarea Deciziei de către șeful DRSA Orhei. În urma neconformităților depistate a fost întocmit un procesul verbal.

Grupul de lucru și-a desfăşurat activitatea și în raionul Aneni Noi. Aici a fost supus controlului un magazin alimentar din satul Hîrbovăț ce aparține SRL „La Mori”. Unitatea comercială activează în lipsa autorizației sanitar-veterinare, lipsesc certificatele de conformitate la vinuri spumante și băuturi alcoolice, s-au prezentat certificatele numai pentru bere. Magazinul nu dispune de utilajul de monitorizare a regimului termic. Inspectorii au întocmi un act de control și au emis o prescripție întocmind şi un proces verbal de contravenție. Produsele fără certificatele de conformitate au fost retrase din comerț sigilate şi prescrise spre nimicire.

La depozitul angro alimentar, din Anenii Noi ce aparține SRL „Petran – com” s-a constatat lipsa documentului permisiv de activitate şi anume: autorizarea sanitar-veterinară, personalul nu este asigurat cu echipament de lucru, fișe medicale au doar două persoane din opt, produse expirate aflate în comercializare, lipsa certificatelor de conformitate la Votca Talka-5 sticle, lipsa utilajului de monitorizare a regimului termic.

Inspectorii au întocmit un act de control, au emis prescripţii şi au întocmit un proces verbal de contraventie. Produsele fără certificate de conformitate și cu termenul de valabilitate expirat au fost retrase din comerţ, sigilate și prescrise spre distrugere.

La magazinul Întreprinderii Individuale „F.Tean” din centrul raţional Anenii Noi s-a constatat lipsa documentului permisiv de activitate, comercializarea vinului de casă în lipsa actelor de proveniență 15 butelii a câte 2,5l, lipsa dopului de dispersie la votca PERSONA, ceea ce prezintă suspiciune de veridicitatea produsului.

S-au prelevat probe de Votcă PERSONA și s-au expediat la laborator.

Administrația nu a prezentat certificate de proveniență la băuturile alcoolice comercializate. Inspectorii au interzis activitatea comercială a vânzătorilor pe terminul de perfectare a examenului medical și au întocmit un proces verbal de contravenție .

Produsele fără certificate de conformitate și vinul de casa fără acte identificat ca produs neconform au fost retrase din comerț, sigilate şi prescrise spre distrugere.

Administratorii unităților de comerț verificate au fost informați despre responsabilitatea ce le revine și de obligativitatea nimicirii produselor neconforme retrase din circuitul comercial .

Sursa: Realitatea.md

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus