Timpul.md

Actualitate 24 Iunie 2019 | 09:12

Orientarea europeană a Moldovei stabilită prin Constituție trebuie menținută!

 Ieri (la 21 iunie), Comisia de la Veneția a adoptat Avizul privind criza constituțională din Moldova, și anume dizolvarea Parlamentului (vezi referința de mai jos). Mai exact, a fost unul dintre cazurile rare în care Comisia a evaluat în mod direct și critic actele (deciziile, hotărârile și avizele) Curții Constituționale.

După cum era de așteptat, Comisia de la Veneția a concluzionat că actele CCM din 7-9 iunie, care s-au aflat în miezul crizei constituționale, nu au fost întemeiate pe argumente rezonabile și au fost adoptate cu încălcarea normelor procedurale.

S-a constatat că stabilirea, prin decizia CCM din 7 iunie, a termenului de 90 de zile (în loc de 3 luni calendaristice) pentru formarea unei coaliții parlamentare, este incorectă. În același timp, așa cum a concluzionat Comisia, alte acte ale CCM din 8-9 iunie au fost adoptate cu încălcarea egalității și a drepturilor procesuale ale părților la procedură.

S-a constatat, de asemenea, că suspendarea la 9 iunie a prerogativelor președintelui a fost neîntemeiată. După cum este remarcat însă în Aviz, suspendarea puterilor președintelui nu este o practică fără precedent în Moldova.

Prin urmare, înțelegerea mea este că practica anterioară nu poate fi pusă la îndoială; acest lucru nu este nici obiectivul Avizului Comisiei. În caz contrar, nu ar exista posibilități de a asigura stabilitatea constituțională și eficacitatea activităților legislative și executive în Republica Moldova în cazurile în care președintele (după cum s-a întâmplat de mai multe ori) refuză în mod deliberat să-și exercite atribuțiile constituționale cu privire la promulgarea legilor sau numirea membrilor Guvernului.

Acest punct de vedere se poate sprijini și pe faptul că în Aviz Comisia a subliniat necesitatea de a menține consecvența jurisprudenței CCM. Aceasta este cel mai important lucru în contextul actual. Rezultă că decizia CCM din 15 iunie de revizuire a tuturor deciziilor din 7-9 iunie, la baza căreia au fost puse schimbările politice, nu poate servi drept precedent pentru revizuirea altor acte ale CCM.

Prin urmare, integrarea europeană recunoscută de către CCM ca parte a identității constituționale a Republicii Moldova nu poate fi răsturnată. Aceasta continuă să fie unul dintre principiile fundamentale constituționale, în lumina cărora trebuie interpretate alte prevederi ale Constituției Republici Moldova.

Dainius Žalimas
Președinte al Curții Constituționale din Lituania,
Doctor în drept şi profesor universitar
Membru al Comisiei de la Veneția


 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus