Timpul.md

Social 16 August 2016 | 11:47

Peste 7000 de locuri libere la universitățile din Republica Moldova

Peste 7000 de locuri pentru studii de licență au rămas ne-solicitate la universitățile din Republica Moldova, dintre care peste 1300 – la buget, iar restul – în bază de contract.

La masterat au rămas libere peste 2500 de locuri, dintre care peste 300 – cu finanțare de la buget. În total au fost admiși la studii de învățământ superior peste 15 mii de candidați, pe când oferta totală la licență și masterat afișată anul acesta de universități este de aproape 25 de mii de locuri.

Cele mai multe locuri libere au rămas la Academia de Studii Economice – aproape 2000 de locuri, dar majoritatea sunt la masterat, după care urmează Universitatea Tehnică – peste 1400, dintre care peste 260 – la buget, Universitatea de Stat din Moldova – peste 900, cu aproape 400 de locuri la buget.

În sesiunea de bază numai trei instituții de învățământ superior au încheiat admiterea. Este vorba despre Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Academia de poliție „Ştefan cel Mare” și Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
Cele mai solicitate specialități au fost la stomatologie (o medie de 28 cereri pe un loc), drept (20 de cereri pe un loc), farmacie (14 cereri pentru un loc). De asemenea, au fost solicitate facultățile de business și administrare, finanțe și bănci, tehnologii informaționale, jurnalism și limbi moderne, potrivit datelor Ministerului Educației.
***
Informație privind locurile neacoperite cu finanțare bugetară și prin contract şi propuse pentru a II-a etapă de admitere - 2016 pe instituțiile de învățământ superior publice:
1. Universitatea de Stat din Moldova: Licență: 376 locuri - buget și 502 locuri – contract; la Master: 69 locuri; la specialitățile: Matematică – 19 locuri buget; Informatica – 18 locuri buget; Limbi și literaturi – 27 locuri buget; Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică – 21 locuri buget; Chimia - 12 Biologia - 20 locuri buget; Geografia - 10 locuri buget, Fizica – 24 buget etc.

2. Universitatea Tehnică a Moldovei: Licență: 266 locuri - buget și 991 locuri – contract; la Master: 152 locuri; la specialitățile: Tehnologia construcțiilor de mașini – 19 locuri buget; Ingineria produselor textile şi din piele – 14 locuri buget; Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice – 51 locuri contact; Construcţii şi inginerie civilă – 51 locuri contract etc.

3. Academia de Studii Economice din Moldova: Licență: 31 locuri - buget și 661 locuri – contract; la Master: 1294 locuri; la specialitățile: Statistică şi previziune economică – 15 locuri buget; Contabilitate – 121 contract; Business și administrare – 141 locuri contract; Finanțe și bănci – 116 locuri contract etc.

4. Universitatea de Stat din Tiraspol: Licență: 98 locuri - buget și 182 locuri – contract; la Master: 154 locuri; la specialitățile pedagogice: Fizică și
informatică – 16 locuri buget,Matematică și informatică – 28 locuri buget; Biologie și chimie – 8 buget și 10 contract, Limbi și literaturi – 8 locuri buget;Pedagogie în învățământul primar – 5 locuri buget etc.

5. Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți: Licență: 163 locuri - buget și 194 locuri – contract; la Master: 153 locuri; la specialitățile pedagogice: Limbi și literaturi – 18 locuri buget; Fizică – 14 locuri buget, Limbi moderne – 13 locuri buget; Pedagogie – 15 locuri buget; Istorie - 10 locuri buget, Geografie - 12 locuri buget etc.

6. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă: Licență: 101 locuri - buget și 418 locuri – contract; la Master: 194 locuri; la specialitățile pedagogice: Informatică – 15 locuri buget; Arte plastice – 12 locuri buget; Educație tehnologică – 12 locuri buget;Matematică – 10 locuri buget,Educație civică – 9 buget; Istorie - 8 locuri buget, Geografie - 6 locuri buget etc.

7. Institutul de Relații Internaționale din Moldova: Licență: 80 locuri – contract; la Master: 49 locuri;

8. Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport: Licență: 166 locuri – contract; la Master: 13 locuri; la specialitățile: Cultură fizică recreativă – 41 locuri contract; Servicii de securitate a proprietăţii - 41 locuri contract; Servicii antiincendii – 20 locuri contract.

9. Universitatea de Stat din Comrat: Licență: 48 locuri - buget și 93 locuri – contract; la Master: 35 locuri; la specialitățile pedagogice: Limbi și literaturi – 12 locuri buget; Pedagogia învățământului primar – 10 locuri buget; Informatica - 5 locuri buget, Agronomie și Tehnologie produselor alimentare - 7 locuri buget etc.

10. Universitatea de Stat din Taraclia: Licență: 19 locuri - buget și 19 locuri – contract; la specialitățile pedagogice: Limbi și literaturi – 4 locuri buget; Pedagogia învățământului primar – 4 locuri buget; Muzica - 5 locuri buget, etc.

11. Universitatea de Stat din Cahul: Licență: 57 locuri - buget și 153 locuri – contract; Master: 73 locuri; la specialitățile pedagogice: Limbi și literaturi – 21 locuri buget; Informatică și matematică – 15 locuri buget; Pedagogia învățămîntului primar – 9 locuri buget etc.

12. Universitatea Agrară de Stat din Moldova: Licență: 97 locuri buget și 191 locuri contract; la Master: 22 locuri; la specialitățile: Agronomie – 18 locuri buget;Viticultură și vinificație – 15 locuri buget; Zootehnie – 15 locuri buget; Horticultură – 13 locuri buget etc.

13. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice: Licență: 55 locuri- buget și 84 locuri – contract; la Master: 13 locuri; la specialitățile: Interpretare instrumentală – 16 locuri buget; Dans – 7 locuri buget; Scenografie – 5 locuri buget etc.

14. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Licență: 41 - buget și 18 – contract; la Master: 33 locuri.

15. Institutul de Științe ale Educației: la Master: 11 locuri.

16. Academia de Administrare Publică: la Master: 40 locuri.

17. Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Licență:285 locuri contract; la Master: 213 locuri.

18. Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova : Licență: 187 locuri contract; la Master: 99 locuri.

19. Universitatea de Studii Europene din Moldova: Licență: 99 locuri contract; la Master: 182 locuri.

20. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”: Licență: 169 locuri contract; la Master: 86 locuri.

21. Institutul de Științe penale și Criminologie Aplicată: Licență: 41 locuri contract;

22. Universitatea Americană din Moldova: Licență: 95 locuri contract;

23. Academia de Transporturi, Informatica și Comunicații: Licență: 152 locuri contract; la Master: 35 locuri.

24. Institutul Internațional de Management IMI-NOVA: Licență: 141 locuri contract; la Master: 42 locuri.

25. Universitatea Slavonă: Licență: 110 locuri contract; la Master: 58 locuri.

26. Universitatea Perspectiva-INT: Licență: 71 locuri contract; la Master: 33 locuri.

Sesiunea repetată de admitere la studii superioare de licență și master, la locurile neacoperite în sesiunea de bază, se va desfăşura în termenele stabilite la decizia instituţiilor de învățământ. Informaţia privind perioada desfăşurării este plasată pe pagina web a fiecărei instituţii şi pe panoul informativ al Comisiei de admitere. 

radiochisinau.md

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus