Timpul.md

Actualitate 16 Mai 2018 | 18:00

Programele de post-doctorat vor funcționa după un nou concept

Un regulament aprobat de Guvern propune un nou concept pentru programele post-doctorat. Autoritatea responsabilă de anunțarea și desfășurarea concursurilor de proiecte din domeniile cercetării și inovării este Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare.  

Aceasta va stabili prioritățile și condițiile de participare la concursuri, reieșind din Programul Naţional în domeniile de cercetare şi inovare, cât şi limita fondurilor disponibile pentru cercetări post-doctorat, scrie IPN.

Programele post-doctorat vor fi finanțate prin concurs de proiecte, din surse externe, granturi, burse, precum și din fondurile speciale ale instituțiilor de învăţământ superior şi ale organizaţiilor din sfera științei și inovării. Finanțarea bugetară va fi realizată de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în conformitate cu metodologia de finanțare a proiectelor, aprobată de Guvern.

Proiectul post-doctoral va conține bursa post-doctorandului, cheltuielile de cercetare, cheltuielile pentru mobilități, precum și cheltuielile de regie, care vor constitui cel mult 10% din suma totală a grantului. Programele de post-doctorat se vor finaliza cu susținerea publică a tezei de doctor habilitat sau în baza sintezei lucrărilor științifice publicate.

Ministrul educației, culturii și cercetării, Monica Babuc, a spus că, odată cu aprobarea regulamentului în cauză, în Moldova procesul de perfecționare a cadrelor de înaltă calificare științifică va avea un caracter unitar. Cetățenii străini vor ave posibilitatea să participe la concursurile de proiecte post-doctorat în baza acordurilor bilaterale și multilaterale, semnate de către Republica Moldova pe principiul reciprocității. 

Sursa: ipn.md

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus