Timpul.md

Actualitate 12 Ianuarie 2017 | 14:53

Raportul UE de evaluare a Curții Constituționale a Republicii Moldova

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a fost evaluată de doi experți din Uniunea Europeană. În raportul de evaluare a Curţii Constituţionale (CCM), experţii Uniunii Europene au menţionat că hotărârile Curţii corespund standardelor de calitate ale statelor membre UE.

Potrivit unui document publicat pe site-ul instituției de arată că scopul evaluării a fost în stabilirea funcționării și nivelului de independență al CC.
Într-o scrisoare comună adresată Șefului Delegației UE în Republica Moldova, Președintele Parlamentului și Prim-ministrul Republicii Moldova i-au solicitat UE să efectueze o evaluare inter pares privind reforma justiției din Republica Moldova.

Experții care au fost nominalizați de UE au fost Alexander Balthasar (Austria), președintele Institutului pentru organizare statală și reformă administrativă din Cancelaria federală austriacă (Biroul Prim-ministrului); membru al Biroului Comitetului director privind democrația și guvernanța al Consiliului Europei; profesor neremunerat (Priv.-Doz.) de Drept constituțional și Teorie politică generală în cadrul Universității Karl-Franzens din Graz și Michael Groepper (Germania), fost judecător al Curții Administrative Supreme a Germaniei.

În rezumatul raportului se arată că evaluatorii au rămas cu impresia că CC funcționează destul de eficient. „Curtea este bine organizată și echipată, atât cu resurse umane, cât și cu resurse materiale. Judecătorii numiți și personalul par bine pregătiți și își îndeplinesc sarcinile în mod profesionist. Volumului de muncă curent i se poate face față în limite de timp rezonabile”, se menționează în document. Dată fiind sarcina supremă a unei curți constituționale de „Gardian al Constituției”21, este de o importanță maximă – în special în peisajul juridic specific al Republicii Moldova, unde a trebuit să se pună din nou bazele doctrinei – faptul că CC identifică soluții care (i) rezolvă, de fapt, probleme juridice arzătoare, și care (ii) au, totuși, o bază suficientă în „lege” și (iii) sunt, pe lângă acestea, apte să convingă părțile vizate, dar și publicul larg. În această privință, poate fi încurajată metoda de lucru a CC actuale, atunci când își elaborează hotărârile, motivându-și-le pe larg, identificând argumente inovatoare, și nu doar prin invocarea principiilor generale de drept sau prin utilizarea documentelor internaționale, ci și prin fundamentarea concluziilor pe prevederile constituționale clare. Ceea ce ar trebui îmbunătățit, totuși, este comunicarea cu publicul general, pentru a se evita neînțelegerile (în particular acuzele la adresa Curții, potrivit cărora aceasta ar acționa ca o instituție politică, nu judiciară), se arată în raportul UE.

La concluzii și recomandări este menționat că cadrul constituțional și legal actual în baza căruia CC își exercită funcțiile prevede suficientă independență. În consecință, hotărârile CC concordă cu standardele de calitate ale statelor UE. Cu privire la publicul larg, inclusiv mass-media, CC ar trebui, totuși, să-și îmbunătățească instrumentele de comunicare. „Ar fi binevenită o creștere redusă a numărului judecătorilor, însă aceasta ar trebui legată de acordarea unor competențe suplimentare”, s-au expus experții.

„Ceea ce ar trebui, totuși, evitat în mod categoric pe viitor, sunt opțiunea numirii judecătorilor CC pentru un al doilea mandat. În schimb, mandatul acestora ar putea fi prelungit cu puțin; apariția oricărui tip de vacanță a funcției. În această privință, ar trebui activate toate metodele de interpretare Mai multe detalii găsiți pe site-ul instituție, iar raportul îl puteți vedea aici. 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus