Timpul.md

Economie 13 Iunie 2016 | 18:13

Rata inflației în luna mai este de 7.9 la sută

În luna mai 2016, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 7.9 la sută, fiind cu 0.4 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă și menținîndu-se peste limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută. În luna mai, rata anuală a inflației sa  micșorat cu 0.4 puncte procentuale față de valoarea din luna precedentă și fiind cu 0.2 puncte procentuale inferioară celei din luna mai 2015.

De menționat că rata anuală a inflației își continuă dinamica descendentă observată de la începutul anului curent. Această evoluție confirmă ultima prognoză a BNM cu privire la diminuarea graduală a inflației anuale, în condițiile unei cereri interne modeste, ajustării tarifului la energia electrică în luna aprilie, diminuării prețurilor la produsele alimentare și la resursele energetice pe plan regional și mondial, dar și datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Activitatea economică slabă din țările zonei euro și de continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, este asociată presiunilor dezinflaționiste. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în evoluția ulterioară a inflației. 

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.2 la sută ca urmare a majorării prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0.4 la sută, precum și la serviciile prestate populației cu 0.1 la sută. De menționat că, în luna mai 2016, prețurile la produse alimentare au rămas la nivelul lunii precedente.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna mai 2016 valoarea de 9.8 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

În luna mai 2016, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.4 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea prețurilor la subcomponentele „încălțăminte" cu 1.2 la sută, „educație și învățămînt" cu 0.7 la sută, „materiale de construcție" cu 0.7 la sută, „mijloacele de transport, piese auto" cu 0.5 la sută, „îmbrăcăminte" cu 0.4 la sută etc.

Prețurile la produsele alimentare în luna mai au rămas la nivelul lunii precedente ca urmare a creșterii prețurilor la „cartofi" cu 15.1 la sută, la „fructe proaspete" cu 3.6 la sută, la „pește și conserve din pește" cu 1.1 la sută, la „zahăr și substituenții lui" cu 0.6 la sută și la „băuturi alcoolice" cu 0.5 la sută. În același timp, însă, aceste majorări au fost atenuate de diminuarea prețurilor la „legume proaspete" cu 7.2 la sută și la „lapte și produse lactate" cu 1.0 la sută.

Excluzând factorul sezonier, prețurile la produsele alimentare, de asemenea, au rămas la nivelul lunii precedente. Astfel, contribuții pozitive la formarea ratei lunare a prețurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea subgrupelor „ouă", „carne și preparate din carne" și „lapte și produse lactate". Totodată, vectorul diminuării a fost susținut de reducerea prețurilor la „legume proaspete" și „cartofi".

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 8.1 la sută, fiind cu 1.2 puncte procentuale inferioară celei din luna aprilie 2016 și cu 0.9 puncte procentuale mai mică decît în luna mai 2015.


Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna mai a constituit minus 3.1 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale superior celui din luna aprilie 2016 și cu 8.4 puncte procentuale inferior celui înregistrat în luna mai 2015.


În acest context, la analiza balanței riscurilor, se anticipează un proces de reducere graduală a ritmului anual de creștere a prețurilor, cu revenirea acestuia în limitele intervalului de variație a țintei în trimestrul III 2016.

Banca Națională a Moldovei  monitorizează și  anticipă în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari și cei ai pieței valutare, precum și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

TIMPUL.MD

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus