Timpul.md

Actualitate 9 Septembrie 2017 | 12:30

Românii din Ucraina: „cerem insistent să se pună capăt procesului de deznaționalizare a noastră”. Ce face România?

Către conducerea regiunii Cernăuți, colectivele de pedagogi, instituțiile de cultură, societățile culturale românești din regiunea Cernăuți și către toți oamenii de bună credință din ținut.

În ultimii ani, odată cu încercările conducerii Ucrainei de a efectua anumite reforme în asemenea domenii de importanță vitală pentru cetățenii țării cum sunt ocrotirea sănătății, învățământul, fondul de pensii, comunitățile teritorial-administrative etc. constatăm că situația noastră, a etnicilor români din Ucraina, se înrăutățește de la o zi la alta. Dacă luăm, de exemplu, numai domeniul învățământului public, suntem nevoiți să constatăm că aria de funcționare a limbii noastre materne se îngustează cu fiecare an, numărul școlilor se reduce vizibil și apare pericolul ca în 10-15 ani în regiunea Cernăuți, ca și în întreaga țară, să nu se mai audă vorba românească nici într-o școală.

De aceea noi, participanții la sărbătoarea tradițională „Limba Noastră cea Română", sprijinind propunerile făcute în timpul dezbaterilor ce au avut loc la 31 august curent în cadrul „mesei rotunde" organizată de Societatea Scriitorilor Români din Cernăuți și Societatea pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu" cu prilejul marcării sărbătorii naționale –Ziua Limbii Române - , discuții privind funcționarea și păstrarea limbii române în localitățile cu populație majoritar românească din Ucraina, ne exprimăm dezacordul cu încercările repetate ale organelor de stat regionale și raionale de a pune diverse piedici în calea copiilor și nepoților noștri de a învăța în școli în limba maternă, inclusiv prin deschiderea în școlile cu predare în limba română a unor clase cu limba de predare ucraineană. Din istoria de sute de ani a învățământului din ținutul nostru putem constata că așa-zisele școli mixte au frânat dezvoltarea normală a elevilor și au denaturat starea de fapt a voinței populației băștinașe. Copii noștri, care învață în școlile naționale cu predare în limba română, însușesc astăzi limba de stat la un nivel cu nimic mai prejos de cel din școlile cu limba de predare ucraineană, astfel că nu vedem nici un motiv ca organele de stat să nu respecte Constituția Ucrainei și să încalce în mod grosolan dreptul nostru la învățământ în limba maternă.De acea cerem insistent să se pună capăt procesului de deznaționalizare a noastră prin reducerea orelor de limbă și literatură română în programa de învățământ și reducerea numărului de școli cu predare în limba română – limbă ce face parte din marea familie a limbilor din cadrul Uniunii Europene.

Totodată sprijinim cerința expusă în Scrisoarea deschisă către directorii liceelor, gimnaziilor și școlilor cu limba română de predare din regiunea Cernăuți semnată de 9 scriitori români din regiune, membri ai Uniunii Naționale a Scriitorilor din Ucraina, ai Uniunii Scriitorilor din România, ai Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și ai Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, dată publicității anul trecut, privind completarea cataloagelor școlare în limba română. Or, până nu demult în toate școlile cu predare în limba română din Ucraina cataloagele erau completate în limba română – limba de învățământ în aceste școli. Și credem că nu se va întâmpla nimic rău dacă vom reveni la modelul care a durat zeci de ani, atât în timpul regimului totalitar, cât și în primele decenii de existență ale tânărului stat ucrainean, independent și suveran.

Cum s-a decis în cadrul „mesei rotunde" organizată cu prilejul sărbătorii naționale – Ziua Limbii Române – la 31 august curent, adresăm conducerii regiunii, în primul rând Consiliului Regional Cernăuți, cerința ca în ziua de 31 august să nu fie organizate diverse măsuri cu caracter organizatoric în localitățile cu populație majoritar românească la care să fie antrenați elevii și, în special, profesorii, oferindu-le și lor posibilitatea să participe la manifestările dedicate sărbătorii noastre naționale – Ziua Limbii Române. Or, până acum câțiva ani ședințele consiliilor pedagogice din școli nu erau convocate chiar în ziua de 31 august. Sperăm să fim înțeleși corect: nu cerem stabilirea unei zile de odihnă, ci doar schimbarea datei când sunt convocate ședințele consiliilor pedagogice în școlile noastre naționale. Credem că harnicii, bunii și loialii noștri profesori și învățători au tot dreptul să se bucure alături de ceilalți conaționali în ziua când marcăm o sărbătoare națională.

Schimbările spre care tinde tânărul stat ucrainean, aspirațiile cetățenilor noștri de a se încadra în structurile democratice europene pot deveni realitate numai cu respectarea drepturilor stipulate în Constituția Ucrainei, cu respectarea drepturilor omului și democratizarea în continuare a societății în care trăim. Iar acest lucru poate fi obținut doar prin conjugarea eforturilor noastre comune: ale ucrainenilor, românilor, maghiarilor, polonezilor și ale altor etnii din Ucraina. 

rgnpress.ro

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus