Timpul.md

Actualitate 20 Iunie 2018 | 13:38

Situațiile financiare ale Oficiului Avocatului Poporului, audiate de Curtea de Conturi

Situațiile financiare ale Oficiului Avocatului Poporului oferă o imagine reală a situației patrimoniale și financiare a instituției la data de 31 decembrie 2017 – arată Raportul auditului Curții de Conturi prezentat în ședință publică pe 19 iunie, transmite IPN.

Totodată, echipa de audit relevă că auditorii au fost limitați în obținerea de probe suficiente în aspectele aferente participării instituției, sub formă de contribuție, în cadrul proiectelor de asistență tehnică finanțate de o organizație internațională. De asemenea, s-a atestat imobilizarea resurselor financiare în procurarea bunurilor care nu se utilizează pe parcursul mai multor ani.

Oficiul Avocatului Poporului în anul 2017 a gestionat alocații în valoare totală de 10,8 mln lei, dintre care 10,4 mln lei sunt alocații din bugetul de stat, iar 0,4 mln lei sunt surse provenite din donații de la partenerii de dezvoltare. Soldul mijloacelor neutilizate la finele anului constituind 0,7 mln lei. Oficiul a administrat active nefinanciare (patrimoniu) în valoare totală de 16,8 mln lei.

Auditorii au constatat că echipamentul procurat în anul 2014 pentru amenajarea sălii de conferințe a Oficiului Avocatului Poporului (în valoare totală de 729,9 mii lei) până în prezent nu este utilizat, fiind păstrat în depozit.

În anul 2016, în baza unui acord de partajare a costurilor aferente unui proiect încheiat între Oficiul Avocatului Poporului și o organizație internațională, a fost efectuat transferul către aceasta a contribuției în sumă de 356,8 mii lei. Aceste sume până în prezent sunt reflectate în evidența contabilă a entității în calitate de creanțe, astfel fiind atestată imobilizarea, pe un termen nedeterminat, a mijloacelor financiare publice achitate sub formă de contribuții la proiectele finanțate din surse externe.

La fel auditorii au menționat că în anul 2017 au fost planificate resurse financiare pentru procurarea sediului reprezentanței din Comrat, în valoare de 600 de mii de lei. Ca urmare a lipsei ofertelor de participare, licitația a fost anulată. Pentru valorificarea alocațiilor respective în anul de gestiune, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Oficiului Avocatului Poporului a luat decizia de redirecționare a alocațiilor respective spre achiziționarea a două autoturisme. Ulterior, în scopul evitării efectuării procurărilor prin procedurile de achiziții, Oficiul Avocatului Poporului, la 3 noiembrie 2017, a încheiat un acord bilateral cu o organizație internațională și sub formă de contribuție la implementarea unui proiect a transferat mijloace financiare pentru procurarea autoturismelor, în valoare totală de 900 mii lei, care la finele anului 2017 au fost raportate ca fiind creanțe în suma respectivă.

Avocatul poporului Mihai Cotorobai a spus că multe din aceste deficiențe au fost transmise prin moștenire. Acestea, precum și alte probleme ar putea fi înlăturate, nu însă în condițiile în care activează această instituție pentru protecția drepturilor omului. E vorba de sediul avariat, care nu permite amplasarea personalului (65 de persoane) necesar pentru activitățile de bază ale Oficiului. Mai e vorba de remunerarea nesatisfăcătoare, care nu permite angajarea de juriști de înaltă calificare.

Sursa: ipn.mdPe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus