Timpul.md

Actualitate 1 Octombrie 2019 | 21:43

Thomas Moser: Rafiq Aliyev încearcă să exercite presiune asupra mea

 Doresc sa clarific o serie de comunicate de presa cu conținut fals, circulate săptămâna trecută, cu scopul de a induce in eroare opinia publică cu referire la achiziționarea in 2011 a societății Danube Logistics SRL de către Danube Logistics Holding BV, dar si a altor probleme.

Danube Logistics SRL este operatorul și investitorul general in Portul Internațional Liber Giurgiulesti (PILG). La momentul actual 100% din participațiile Danube Logistics SRL sunt deținute de către societatea olandeză Danube Logistics Holding BV, in timp ce Banca Europeană pentru Dezvoltare și Investiții (BERD), in calitate de împrumutător, și in baza unui acord de participare, deține dreptul a 65% din veniturile din dividende și vânzări ale parților sociale ale societății.

Din 2014, Rafiq Aliyev încearcă să exercite presiune asupra mea, pentru a mă forța să accept vânzarea participației Danube Logistics BV in Danube Logistics SRL, prin intermediul unor acțiuni judiciare frivole, dar și altor măsuri ale companiilor sale BEMOL Retail SRL, EASEUR Holding BV și New Ventures Capital NV.

Danube Logistics Holding BV nu a achiziționat in 2011 Danube Logistics SRL cu 340 USD, ci in schimbul contravalorii de 28.6 mln USD. Danube Logistics Holding BV a achitat 340 USD pentru participația EASEUR Holding in Danube Logistics SRL BV de 80% și 28.6 mln USD pentru creanțele de împrumut ale EASEUR Holding BV și BEMOL Retail SRL de la Danube Logistics SRL. In decembrie 2011, contravaloarea plății pentru aceste active a fost stinsă cu contravaloarea datoriilor de plată, in sumă de 28.6 mln USD, ale EASEUR Holding BV față de Danube Logistics Holding BV, care a preluat obligația expirată a EASEUR Holding BV si BEMOL Retail SRL fată de Credit Suisse International.Condițiile comerciale ale tranzacției din 2011 au fost determinate într-un acord convenit între EASEUR Holding BV cu creditorii săi Credit Suisse International și societatea lui Rafiq Aliyev - New Ventures Capital NV. New Ventures Capital NV a lui Rafiq Aliyev, nu doar a aprobat tranzacția, ci de asemenea a participat la finalizarea evaluării independente, precum și a confirmat faptul că eu voi fi beneficiarul legal final al Danube Logistics Holding BV.

Pană la tranzacția din 2011 EASEUR Holding BV si Azpetrol Group nu au investit in Danube Logistics SRL 52 mln USD, ci 24.8 mln. USD, dintre care 4,320 MDL (echivalentul a 340 USD) in capitalul social si 24.8 mln in forma de împrumut. Rafiq Aliyev încearcă să umfle mărimea investițiilor EASEUR Holding BV, declarând fals împrumutul, si dobânzile aferente, acordate Danube Logistics SRL de către BEMOL Retail SRL ca și investiție a sa, cu toate că, acest împrumut a fost finanțat din subsidiul Guvernului RM (facilitatea TVA), oferit in cadrul Acordului de Investiții cu privire la PILG.

In cadrul acțiunilor judiciare, inițiate in multiple jurisdicții, companiile lui Aliyev au invocat, dar fără succes, precum că in 2011, Danube Logistics Holding BV a achiziționat Danube Logistics SRL in rezultatul comiterii de fraudă. In 2018, instanța olandeză, a conchis in decizia sa irevocabilă, că ”Invocarea de către Eeaseur a fraudei si erorii este lipsită de temeiuri de fond” și de asemenea Înalta Curte a Angliei a respins acțiunea New Ventures Capital NV, de cauzare de prejudicii rezultate din pretinsa fraudă. Mai mult, instanțele din Republica Moldova au scos de pe rol la sfârșitul lui 2018, si respectiv prima jumătate a 2019, cererile EASEUR Holding BV si BEMOL Retail SRL de anulare a acordurilor din cadrul tranzacției din 2011, semnate in Republica Moldova.

Cu toate acestea, la scurt timp înaintea alegerilor parlamentare din acest an, BEMOL Retail SRL, a izbutit, in urma unor procese juridice defectuoase din Moldova, sa obțină succes in acțiunile sale frivole de cerere a compensării unui pretins prejudiciu, rezultat din administrarea societății Bemol Retail SRL, de către mine, in anii 2011-2012. Atât mersul procesului judiciar, dar și faptul ca unele persoane, reprezentante ale autorităților de stat, au facilitat activ fabricarea dovezilor in suportul acestor pretenții, reprezintă o îngrijorare enormă. Este, de asemenea, alarmant si efortul recent al BEMOL Retail SRL de a îngrădi posibilitatea Danube Logistics SRL de a efectua plăți către Danube Logistics SRL, rezultată din acest proces judiciar, care de facto reprezintă o încercare ilegală de deposedare a societății olandeze și BERD de interesele lor economice in Danube Logistics SRL. Luând in considerație aceste ultime evoluții, noi am solicitat noului Guvern si autorităților relevante investigarea problemei in cauză și, de asemenea, am lansat cereri de apel in instanțele judiciare relevante, inclusiv la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.

Disputa cu Rafiq Aliyev nu afectează activitatea operațională a Danube Logistics SRL si continuarea de succes a dezvoltării Portului internațional Liber Giurgiulești. Echipa de management înalt calificată a Danube Logistics SRL, asigură atât operarea continuă a portului cat și realizarea unei serii de proiecte in străinătate, care vor fi implementate in vederea consolidării capacității de transbordarea a portului. In 2018 portul a reușit, pentru prima dată, sa depășească volumul de mărfuri transbordate de peste 1 milion de tone, oferind suport companiilor moldovenești de a-și exporta mărfurile in 53 de țări. Această tendință pozitivă a fost continuată și în prima jumătate a anului curent, realizând o creștere a transbordărilor prin PILG de 10%.

Thomas Moser

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus