Timpul.md

Actualitate 29 Iunie 2018 | 07:25

UE va oferi support Moldovei pentru modernizarea domeniilor educației, culturii, dar și a celor dedicate tineretului și sportului

Intensificarea relațiilor bilaterale în domeniile educației, culturii, tineretului și sportului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (UE) a fost discutată de ministrul Monica Babuc și comisarul european Tibor Navracsics, în cadrul unei întrevederi care a avut loc astăzi la Bruxelles.

În debutul discuțiilor, Monica Babuc a reconfirmat angajamentul Republicii Moldova pentru continuarea parteneriatului strategic cu UE, inclusiv pe dimensiunea educației și culturii, astfel fel încât parcursul de integrare europeană a țării noastre să devină unul ireversibil.

Oficialul a punctat principalele reforme și măsuri întreprinse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în domeniile pe care le gestionează: procesul intens de revizuire curriculară; debirocratizarea activității cadrelor didactice, inclusiv îmbunătățirea procesului de formare iniţială şi continuă a acestora; promovarea educaţiei incluzive, educației pentru drepturile omului și cetățenia democratică; consolidarea dialogului social dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic și piața muncii; dezvoltarea și promovarea învățământului dual; elaborarea și implementarea unui nou concept al finanțării învățământului superior, bazat pe indicatori de performanță; modernizarea curriculumului universitar; dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor și implicarea mediului de afaceri în procesul de pregătire a specialiştilor de înaltă calificare; aderarea la programele ,,Europa Creativă” și ,,Erasmus+”; implementarea proiectului Twinning în domeniul patrimoniului cultural; deschiderea până la finele acestui an a primului hub creativ în țara noastră etc.

Totodată, ministrul Monica Babuc a solicitat asistență în intensificarea schimbului de experiență și bune practici dintre statele membre UE și Republica Moldova în elaborarea politicilor ce țin de formarea profesională a cadrului didactic, salarizarea profesorilor și redobândirea prestigiului profesiei de pedagog; aplicarea la nivel înalt a TIC în educație; auto-certificarea Cadrului Național al Calificărilor; dezvoltarea capacităților actorilor culturali pentru a accesa proiecte finanțate prin programul ,,Europa Creativă”; dotarea centrelor regionale de tineret; acordarea suportului financiar pentru organizațiile de tineret, dar și pentru modernizarea infrastructurii sportive etc.

La rândul său, Tibor Navracsics a apreciat efortul autorităților de la Chișinău de aliniere la cele mai bune practici internaționale în procesul de redresare a sistemului educațional național, salutând acțiunile întreprinse de Republica Moldova în contextul Anului European al patrimoniului cultural, precum și cele în sectorului de tineret, în mod special în crearea centrelor de tineret. Oficialul a menționat că viitorul program al UE pentru domeniul culturii va fi dedicat dezvoltării industriilor creative. În context, acesta a încurajat Republica Moldova să continue să investească în acest domeniu. De asemenea, comisarul european a exprimat deschidere pentru o interacţiune cât mai dinamică între statul nostru și UE, dând asigurări că va sprijini în continuare eforturile țării noastre în procesul de transformare și modernizare a domeniilor educației, culturii, tineretului și sportului.

La final, părțile au convenit să continue dialogul, iar comisarul european Tibor Navracsics a acceptat invitația de a vizita Republica Moldova la începutul anului viitor, pentru a participa la un eveniment național dedicat industriilor creative și oportunităților oferite de programul ,,Europa Creativă”.

Menționăm că în perioada 27-28 iunie ministrul Monica Babuc se află într-o vizită oficială la Bruxelles, unde s-a întâlnit și cu comisarul european pentrucercetare, știință și inovare, Carlos Moedas.

hotnews.md
 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus