Timpul.md

Eveniment 26 Aprilie 2016 | 12:24

Un județ din România s-a înfrățit cu raionul Sângerei

Judeţul Gorj din România s-a înfrăţit cu raionul Sîngerei din Republica Moldova. 

Consiliul Judeţean (CJ) Gorj aprobase în prealabil un proiect de hotărâre privind avizarea Acordului de înfrățire și cooperare între cele două unități administrative. Acordul are la bază o cerere transmisă în luna februarie de autorităţile din raionul Sîngerei.  

Potrivit Acordului, cele două părți vor sprijini, în baza principiilor egalității și reciprocității, stabilirea de relații de prietenie și colaborare între locuitorii celor două unități administrativ teritoriale, precum și promovarea schimburilor de bune practici și experiențe în vederea încheierii unor proiecte comune de dezvoltare economică și socială a celor două părți. Acțiunile de colaborare care vor fi puse în practică se vor referi în special la următoarele domenii: schimburi de experiență în domeniul dezvoltării locale; promovarea reciprocă în domeniul economic, ecologic, social, cultural și sport; schimburi interinstituționale în domeniile lor de competență, în special domeniul social, dezvoltare economică, sport, cultură, învățământ, protecția mediului înconjurător, transport și sănătate publică.

„Se vor realiza programe corespunzătoare și se vor lărgi schimburi culturale, se va facilita colaborarea între instituții și organizații culturale, asociații și ansambluri artistice, precum și contactele între oameni de cultură și artă; se va sprijini colaborarea între școlile de toate gradele și categoriile, facilitând schimbul de experiență între cadre didactice și elevi; se vor organiza evenimente sportive, facilitând schimbul de experiență între sportivi; se va dezvolta colaborarea economică reciproc avantajoasă, creând condiții favorabile pentru activitățile cu caracter economic și comercial, se va sprijini dezvoltarea investițiilor, vom participa la expoziții și târguri organizate în țările noastre; se va dezvolta colaborarea reciprocă în domeniul protejării, reabilitării și conservării monumentelor de patrimoniu; se va contribui la dezvoltarea societății civile prin sprijinirea stabilirii de legături și a colaborării dintre organizații, asociații, instituții care activează în diferite domenii – social, cultural, protecția mediului, sport ș.a. Părțile vor stabili, în fiecare an, programul de lucru care va defini acțiunile comune ce vor fi efectuate și vor evalua realizările. În cadrul cooperării se va acorda o atenție deosebită identificării proiectelor care pot fi susținute financiar de Uniunea Europeană”, se precizează în Acordul de înfrățire.

450 de înfrățiri au fost perfectate între localitățile din România și cele din Republica Moldova în cadrul Conferinţei Reprezentanţilor Comunităţilor Locale din România şi Republica Moldova, desfăşurate pe 10 aprilie la Palatul Parlamentului din București. Acordurile de înfrăţire stabilesc acţiuni comune pentru dezvoltare în domeniul economic, educaţional, cultural şi sportiv al administraţiei publice locale.

Sursa: InfoPrutPe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus