Timpul.md

Politică 10 Iulie 2019 | 00:53

VIDEO / Ședință de Guvern - Care este ORDINEA DE ZI

Prim-ministrul Maia Sandu va prezida mâine, 10 iulie, începând cu ora 13.00, şedinţa Cabinetului de miniştri.


Proiectul ordinii de zi poate fi accesat pe site-ul Guvernului.

1 Cu privire la cadre

2 Cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia a II-a a Jocurilor Europene din anul 2019, or. Minsk, Republica Belarus

3 Pentru modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.378/2018

4 Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002, și abrogarea unei hotărîri de Guvern

5 Cu privire la transmiterea unor unități de transport

6 Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor de stat pentru merite deosebite față de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003

7 Pentru aprobarea Listei autorităților competente în domeniul cooperării privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecţiei consumatorilor şi a cadrului normativ de reglementare utilizat de către acestea

8 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la 12 iunie 2018

9 Pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Acordul privind difuzarea documentelor de standardizare interstatală, întocmit la 1 iunie 2018

10 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului național de etică pentru protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice

11 Cu privire la acordarea împuternicirilor de negociere şi semnare a unui contract şi alocarea mijloacelor financiare

12 Pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor

13 Cu privire la înființarea în municipiul Bălți a operei comemorative de război în memoria eroilor căzuți la datorie pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova

14 Privind desemnarea unui membru al Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie

15 Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte

16 Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997

17 Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus