Timpul.md

Economie 4 Mai 2017 | 13:00

Vulnerabilitățile care au cauzat criza bancară încă persistă, Expert-Grup

Primul trimestru al anului 2017 poate fi caracterizat prin continuarea implementării unor reforme în sectorul financiar lansate în anul 2016. Un factor-cheie care a servit drept catalizator a fost Memorandumul cu FMI. Totuși, sistemul financiar continuă să se confrunte cu dificultăți fundamentale ce țin de starea acționariatului unor bănci, inclusiv lipsa investitorilor pentru pachetele de acțiuni scoase la vânzare, dar și concurența insuficientă în sectorul bancar, cu tendințe pronunțate de concentrare. Concluziile au fost formulate de către experții Centrului Analitic Independent Expert-Grup.

Într-o conferință de presă la IPN, economistul Eugen Ghilețchi a spus că în februarie 2016, Expert-Grup a prezentat un plan de consolidare a sectorului bancar, care s-a axat pe șapte direcții de reformă. Rezultatele monitorizării implementării de către autorități a recomandărilor formulate pe aceste direcții de reformă indică asupra unui progres moderat. Potrivit expertului, deși s-au înregistrat evoluții pozitive în domeniile ce țin de consolidarea independenței Băncii Naționale, de responsabilizarea managerilor bancari și au fost atestate anumite încercări de a îmbunătăți guvernanța corporativă în bănci, mai multe recomandări făcute acum mai bine de un an rămân actuale. Este vorba, despre aspectele care țin de starea acționariatului în unele bănci și întărirea capacităților de supraveghere.

Eugen Ghilețchi a menționat că una dintre evoluțiile importante în perioada monitorizată ține de pregătirea sectorului pentru asumarea cerințelor Basel III (principalii indicatori prudențiali). Deși trecerea la standardele Basel III are ca scop îmbunătățirea cadrului de activitate și a celui de supraveghere al sectorului bancar, din cauza numeroaselor carențe sectorul rămâne expus mai multor riscuri. Principalele carențe țin de reglementarea slabă a condițiilor de emitere de către BNM a creditelor sub garanția Guvernului pentru băncile aflate în dificultate, posibilitatea de demitere a membrilor organelor de conducere ale BNM cu majoritate simplă de deputați și întârzierea reformării Comitetului Național de Stabilitate Financiară.

Pentru a evita unele situații de emitere a garanțiilor fără nicio acoperire sau un plan clar de utilizare a resurselor în viitor, Expert-Grup recomandă înăsprirea condițiilor prin care Guvernul poate emite garanții de stat pentru creditele acordate de către BNM băncilor aflate în dificultate. La fel, se recomandă finalizarea reformei CNSF, în special prin clarificarea mandatul acestei entități. Totodată, se impune transparentizarea întregului sectorului bancar, urmărind îndeaproape planul de acțiuni elaborat în coordonare cu FMI. Astfel, este crucial ca până la finele lunii august 2017, toate băncile locale să realizeze exercițiul de transparență a acționariatului, ceea ce presupune identificarea beneficiarilor finali ai cotelor semnificative și retragerea dreptului de a deține aceste cote pentru acționarii care nu corespund cerințelor BNM.

 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus