Timpul.md

Actualitate 11 Noiembrie 2013 | 16:59

Cum sunt impozitați BANII trimiși de peste hotare

Muncitorii migranți nu sunt obligați să-și declare în R. Moldova venitul salarial, obținut peste hotarele țării.

Nici banii câștigați în străinătate trimiși pentru întreținerea familiei rămase în țară nu se consideră venit impozabil, dar numai dacă transferurile au fost efectuate pe căi legale. Declarația aparține Directorului Inspectoratului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru și a fost făcută într-un interviu pentru site-ul muncitorimigranti.md.

Însă muncitorii migranţi rezidenţi ai Republicii Moldova vor avea obligaţia de a calcula şi achita impozit în R. Moldova pe veniturile obţinute din surse aflate peste hotarele Republicii Moldova doar în cazul în care acestea sunt calificate ca venituri din investiţii şi financiare. În conformitate cu prevederile art. 14 lit. c) din Codul fiscal, venitul din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător reprezintă sursă de venit impozabil. În toate celelalte cazuri, veniturile obţinute se vor impozita în ţara în care activează migrantul.

Totodată, migranții ale căror cheltuieli individuale depăşesc suma de 300 mii de lei anual ar putea fi impozitați prin metoda indirectă. „În cazul în care la persoana fizică se constată o diferenţa semnificativă între veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit şi veniturile impozabile estimate, Serviciul fiscal va iniţia verificarea prealabilă. Diferenţă este semnificativă dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferenţa mai mare de 300 mii lei. Diferenţa stabilită în sumă de până la 300 mii lei inclusiv se va considera risc minim acceptat”, a declarat directorul IFS.
Potrivit lui selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse verificării fiscal prealabile se face din lista celor care depăşesc 300 mii lei, în funcţie de nivelul diferenţei semnificative (nivelul de risc). Pentru analiză se selectează persoanele fizice care au admis cele mai mari diferențe între cheltuielile înregistrate și veniturile obținute, selectate în ordine descrescândă, începând cu cea mai mare diferență.

Conform Băncii Naţionale a Moldovei, în nouă luni ale anului 2013 moldovenii care muncesc în străinătate au trimis acasă 1,160 miliarde de dolari.

Timpul.md


Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus