Timpul.md

Carte 24 Iunie 2021 | 06:14

Dicționar de nume: GALBUR

Numele Galbur provine de la numele Galbenu (adjectivul galben, nume de culoare) prin rotacizare: Galben > Galbin cu trecerea lui n în r) > Galbir > Galbur, formă comodă în pronunţie faţă de forma Galbir.

Numele Galbenu, azi frecvent în forma Galben, face parte din seria numelor provenite de la numiri de culori – Albul, Negru, Roşu, Roşca, Verdeş etc. – devenite nume prin intermediul poreclelor. În documentele moldoveneşti, la 1456 este atestat Duma Galbinu, boier, martor în sfatul domnesc. La 1546, într-un document scris la Huşi se spune: copiii lui Nistor Galbirul au vândut o bucată de pământ din hotarul Galbirilor, anume pârâul Voinov… În documentele basarabene numele Galben, Galbin, Galbir, Galbur nu se întâlnesc.

Azi, în republică, numele Galbur este purtat de 302 persoane.

Maria Cosniceanu, doctor în filologie

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus