Timpul.md

Carte 29 Septembrie 2021 | 08:16

Dicţionar de nume: Bezer, Efros

Bezer Numele Bezer are la bază substantivul regional bezer , cu sensurile: „grăsime de porc din regiunea abdomenului”, „ prapur sau prapor ”, membrană care înveleşte diferite organe interne ale corpului şi cu sensul figurat „bogăţie, avere”. 

Prin intermediul poreclelor, în Banat şi Oltenia, de la acest substantiv au apărut numele Bezer, Băzăr, Bizere, Bezerin, atestate din sec. al XVII-lea. În Dicţionarul numelor de familie româneşti de I. Iordan este atestat numele Băzăr, formă populară vorbită de la Bezer. În documentele moldoveneşti şi în cele basarabene numele Bezer sau Băzăr nu sunt atestate. Azi, în republică, numele Bezer este purtat de 213 persoane.

Efros

Numele Efros provine din prenumele Efrosin. Prenumele Efrosina şi Efrosin corespund numelor greceşti Euphrosyna şi Euphrosinos, care au la bază respectiv substantivul euphrosyne „înţelepciune” şi adjectivul euphrosynos „vesel, voios, bucuros”.

Prin calendarul creştin, prenumele Eufrosin şi Eufrosina au ajuns la români, din sec. al XIV-lea, în Moldova, fiind atestate cu formele: Efrosin, Efrosina, Frosina, Frosa, Frăsina. De la forma numelui Efrosin, prin omiterea terminaţiei -in, a apărut numele Efros, care nu se întâlneşte în documentele istorice, dar azi, în republică, este purtat de 1204 persoane, iar cu forma populară vorbită Ifros este înregistrată o singură persoană. 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus