Timpul.md

Interviu 5 Decembrie 2016 | 09:26

„Din 2017 vârsta de pensionare se va majora anual cu șase luni”

Ministerul Muncii planifică reformarea radicală a sistemului de pensionare. Către anul 2026 este planificat ca vârsta de pensionare să fie majorată cu trei ani pentru bărbați și cinci ani pentru femei. 

Odată cu această schimbare, va fi revăzută și formula de calcul, iar fiecare persoană își va putea calcula online pensia pe care urmează s-o primească. Totodată, cetățenii care vor avea stagiu necesar, vor putea solicita așa-numita „pensie anticipată”, care va fi alocată cu trei ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare. Despre procesul de implementare a acestor reforme, dar și a altor modificări necesare, am discutat cu Nelea Rusu, șefa Direcției politici de asigurări sociale din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

- După ce formulă se calculează în prezent pensia pentru limita de vârstă? Oamenii se plâng că este foarte încurcată…

- În prezent, pensia pentru limita de vârstă se stabilește, pentru femei, la 57 de ani, iar pentru bărbați, la 62. Femeile trebuie să aibă un stagiu de muncă de 30 de ani, iar din 1 iulie 2016, pentru bărbați acesta s-a majorat până la 33 de ani. Mai este și posibilitatea ca persoana să aibă un stagiu de minimum 15 ani, dar în această situație ea va beneficia de o pensie incompletă. Formula de calcul este una de tranziție și cumulează dreptul la pensie până la 1 ianuarie 1999 și după această dată. Persoana prezintă Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) certificatul de salariu pentru ultimii 15 ani de activitate, din 1984 până în 1998, 31 decembrie. Prin urmare sunt selectați cinci ani cei mai favorabili ai pensionarului, care de fapt reprezintă coeficientul individual al beneficiarului. După această dată, se include în calculul pensiei fiecare lună cu venit asigurat care este în registrul evidenței individuale, gestionat de CNAS. Respectiv, dacă în 2004 ai avut un anumit salariu, în 2016, când îți este stabilită pensia, se calculează din salariul primit la acea dată. Iată, anume problema respectivă am identificat-o și prin reforma sistemului de pensionare ne propunem să înlăturăm această deficiență.

Fiecare va putea calcula online ce pensie urmează să primească

- Totuși, în prezent cetățenii R. Moldova pot, de sine stătător, să-și calculeze pensia? Se observă cumva o nedumerire la acest capitol în rândul populației.
- Actualmente, așa cum este formula pe care am redat-o, nu este posibil ca persoana să-și calculeze singură pensia pe care urmează s-o primească. De aceea, ne-am propus pe viitor să avem o formulă simplă și transparentă. Dorim să instituim un calculator online de calcul al pensiei, astfel încât persoana să introducă cei mai importanți parametri de care depinde cuantumul viitoarei pensii și să cunoască suma de care va beneficia la bătrânețe. Oamenii vor putea analiza dacă le convine pensia pe care urmează s-o primească sau pot continua să lucreze și să-și sporească veniturile. Această transparență va motiva persoanele să activeze în sectorul formal al economiei și nicidecum să nu accepte salariile în plic și diminuarea contribuțiilor din care sunt achitate pensiile.

- Când va apărea acest tabel online de calcul a pensiei?

- Mai întâi ne propunem introducerea acestei noi formule, prin proiectul de Lege care a fost lansat spre discuții și spre avizare, iar ulterior, când va fi deja baza legală, vom avea temei pentru instituirea acestui calculator. În prezent chiar dacă, teoretic, ar exista un calculator, persoana nu poate introduce de sine stătător toate datele care sunt utilizate la formula de calcul.

- Nu înțeleg, aveți sau nu un termen?
- Teoretic, calculatorul online ar putea apărea în 2017.

Majorarea vârstei de pensionare: 65 de ani pentru bărbați și 62 pentru femei

- Care este probabilitatea că în timpul apropiat va fi majorată vârsta de pensionare - atât pentru femei, cât și pentru bărbați?
- Noi am analizat atent și experiența altor state, dar și care este speranța de viață în R. Moldova. În final, am ajuns la concluzia că vom ajusta vârsta de pensionare la speranța de viață, dar gradual, pentru a micșora această discrepanță, de cinci ani, care există între femei și bărbați. Începând cu 1 iulie 2017, în fiecare an vârsta de pensionare se va majora cu șase luni pentru ca persoanele să se conformeze vârstei standard, care va fi atinsă abia către anul 2026. Nu vorbim de o majorare bruscă, chiar dacă au fost state care au majorat peste noapte vârsta de pensionare cu cinci ani, spre exemplu Georgia. Aceste proces ar trebui să demareze pe 1 iulie 2017.

- Care este ținta, de fapt, cu cât se preconizează majorarea vârstei de pensionare?
- Conform proiectului, vorbim de 65 de ani, în cazul bărbaților și 62, în cazul femeilor. Totuși, în contextul avizării de către instituții pot apărea anumite propuneri. La fel și deputații, în cadrul dezbaterilor parlamentare, pot înainta unele amendamente, care vor fi luate în considerare și respectiv analizate minuțios.

Pensie anticipată, cu trei ani înainte de vârsta de pensionare

- Sistemul de pensionare actual discriminează bărbații față de femei?
- Speranța de viață în cazul femeilor într-adevăr este cu opt ani mai mare decât în cazul bărbaților. Actualmente vârsta de pensionare a femeilor este mică în comparație cu statele vecine. Totuși, la valorificarea dreptului la pensie femeile sunt defavorizate pentru că stagiul de cotizare este mic la 57 de ani, iar persoana ar putea să-și continue activitatea și să acumuleze venitul asigurat și ulterior să primească o pensie mai mare. Proiectul de Lege, discutat în prezent, introduce o inovație în sistemul public de asigurări sociale și anume vrem să instituim pensionarea anticipată. Respectiv, cu trei ani până la atingerea vârstei de pensionare, în cazul realizării stagiului necesar pentru stabilirea pensiei, persoana va putea solicita pensia anticipată.

- Păi și care este rolul pensionării anticipate, în cazul în care se discută despre majorarea vârstei de pensionare?
- Dacă persoanele deja au contribuit pentru sistemul public de asigurări sociale și au un stagiu necesar, vrem să le oferim ocazia ca să-și poată valorifica dreptul la pensie până la atingerea vârstei necesare. Pentru cei care au stagiu parțial asigurat, această opțiune nu va fi valabilă.

- Înseamnă asta oare că persoana va putea beneficia paralel și de salariu, în caz că este angajată, iar totodată va putea primi și pensia anticipată?
- Noi nu influențăm nicidecum plata salariilor sau plata pensiilor. Au fost discuții că am putea suspenda pensia anticipată, dacă beneficiarul primește salariu, dar până la urmă am considerat că nu este corect.

„Puțin mai mult de un angajat întreține un pensionar”

- În prezent câți angajați muncesc pentru întreținerea unui pensionar în R. Moldova?
- Acest moment este o problemă mare a sistemului de pensionare. Raportul este 1,24 la 1, ceea ce înseamnă că puțin mai mult de un angajat întreține un pensionar. Practica internațională recomandă că pentru funcționarea unui sistem de pensii sustenabil, raportul să fie de 4-5 persoane angajate la un pensionar. În ultimii ani s-a micșorat numărul persoanelor care contribuie la bugetul de asigurări, dar paralel a crescut numărul de pensionari. Prin urmare veniturile sunt net inferioare acumulărilor pentru plata pensiilor. Bugetul de stat acoperă deficitul de circa 1 miliard 200 de milioane de lei. Aceasta este de fapt o alarmă că sistemul trebuie reformat, astfel încât el să poată auto-funcționa.- În prezent pensia minimă este de 948 de lei, iar cea medie este în jur de 1200 de lei. Odată cu această reformă se prevede și o majorare esențială a pensiilor sau bătrânii vor fi nevoiți să supraviețuiască în continuare sub limita existenței?
- Majorarea pensiei, de fapt, reprezintă obiectivul reformei. Noi am făcut simulări și am stabilit că majorarea ar putea varia de la 5 la 40 la sută, în funcții de contribuțiile anterioare. Cu formula existentă, nu putem asigura aceste venituri adecvate și din acest motiv pensia medie în prezent este sub minimul de existență necesar unui bătrân.

„Pensiile categoriilor privilegiate trebuie calculate după aceeași formulă”

- Se tot vorbește de mai mult timp despre unificarea sistemului de pensii, dar mulți nu înțeleg ce înseamnă acest lucru. Care grupuri de persoane vor fi influențate și cum?
- Actuala Lege de pensionare prevede un capitol separat unde sunt condiții separate de acordare a pensiei pentru deputați, membri de Guvern, funcționari publici și aleși locali. Pensia lor se calculează după o altă formulă și nu după cea pe care am explicat-o anterior. Prin urmare, vrem să înlăturăm această inechitate, iar pensiile acestor categorii să fie calculate în aceleași condiții, după aceeași formulă și la aceeași vârstă de pensionare. Acest pas important va face ca persoanele să aibă mai multă încredere în sistem. Acesta nu trebuie privit ca un sistem de stimulare pentru anumite funcții.

- Până la urmă, tot deputații vor trebui să ia această decizie, dar ei sunt vizați direct. Paradox.

- Este un risc, dar și noi suntem funcționari publici care înaintăm astfel de proiecte și ne dorim să asigurăm o echitate socială.

„Militarii nu au de ce se îngrijora”

- Această reformă a sistemului de pensionare îi va influența cumva pe militari, corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne?
- Actualmente pensia lor se stabilește în baza Legii privind asigurarea cu pensia militarilor. Avem șase structuri de forță care stabilesc pensiile acestor cetățeni.  Ceea ce noi, prin proiectul de lege care a fost aprobat recent în cadrul ședinței de Guvern, de fapt vizează doar preluarea atribuțiilor de stabilire a acestor pensii de către Casa Națională de Asigurări Sociale. Procesul de calcul a pensiilor acestor beneficiari nu va avea de suferit și nu au de ce se îngrijora.

- Ei în continuare nu vor contribui la bugetul asigurărilor de stat?
- De fapt noi ne propunem instituirea obligativității contribuțiilor de asigurări sociale, dar prin proiectul pe care l-am menționat, nu este specificat acest lucru.

- Ce se întâmplă cu cetățenii R. Moldova care muncesc oficial în străinătate și contribuie acolo la bugetul asigurărilor de stat?

- Până la etapa actuală, R. Moldova a încheiat 11 acorduri de securitate socială cu principalele țări de destinație ale lucrătorilor migranți. În regim de negocieri suntem cu alte patru state: Germania, Israel, Letonia și Turcia. Deocamdată, anul curent am avut discuții tehnice cu Italia și Federația Rusă. Un acord semnat de două părți prevede faptul că se cumulează stagiu de muncă în ambele țări și fiecare stat achită proporțional plata pensiei pentru care persoana a contribuit.

- Nu vă este frică de faptul că unele grupuri de oameni ar putea fi nemulțumiți de aceste schimbări majore și ar putea ieși la proteste?
- Oamenii trebuie să înțeleagă că această reformă este foarte importantă. Costul inacțiunilor de azi, pe viitor vor crea mult mai multe probleme. Dorim să creăm un sistem de pensii echitabil și sustenabil, care să poată asigura venituri sociale mai mari decât primesc în prezent.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus