Timpul.md

Criza 28 Septembrie 2021 | 07:21

Investițiile străine în R. Moldova sunt la pământ. Nimeni nu dorește să bage bani în acest stat

  În ciuda eficienței mai mari și a rolului critic al investițiilor străine directe pentru economie, Moldova rămâne în urma țărilor UE de dimensiuni similare în ceea ce privește atragerea lor și, mai important, a altor state mici cu economii în tranziție și a statelor din fosta Uniune Sovietică (Armenia și Georgia), se arată într-un studiu realizat la comanda Asociației Investitorilor Străini (FIA).

Autorii susțin că analiza comparativă internațională este o parte esențială a evaluării și dezvoltării cu succes a noilor politici în domeniul ISD.

Cu cine ne comparăm

Înțelegerea modului în care alte țări au reușit să atragă ISD poate oferi contribuții valoroase și îndrumări pentru implementarea eficientă a politicilor în Moldova.

Pentru a evalua performanțele Moldovei, au fost selectate următoarele țări pentru comparație: România, Ucraina, Federația Rusă, Armenia, Georgia, Albania, Bosnia și Herțegovina (BiH), Montenegro, Macedonia, Estonia, Letonia, Lituania și Slovacia.

Toate aceste țări sunt competitoare pentru Moldova în cursa pentru atragerea ISD. Acestea sunt comparabile, într-o oarecare măsură, cu Moldova din cel puțin unul din următoarele considerente: dimensiunea populației sau economiei, context politic și economic, dimensiunea pieței interne, stadiul dezvoltării economice și istoria recentă.

Şapte proiecte ISD de tip „Greenfield” pe an

Majoritatea ISD la nivel global sunt reprezentate de proiecte de tip Greenfield. Prin urmare, proiectele anuale Greenfield sunt un indicator cheie al competitivității ISD pentru toate țările.

În perioada 2011-2019, Moldova a realizat în medie 7 proiecte Greenfield pe an, similar cu performanțele înregistrate de Albania și Muntenegru. Alte țări comparatoare au realizat de 2-8 ori mai multe astfel de proiecte, în aceeași perioadă.

Greenfield este o investiție în care un investitor pornește de la zero cu un proiect, pe un teren fără infrastructură, iar la final obține o unitate industrială perfect funcțională.

Începând din 2003 industria prelucrătoare a fost principala țintă a investițiilor străine Greenfield în Moldova, atât în ceea ce privește numărul de proiecte, cât și investițiile capitale.

Acesta este și cazul producției de componente auto și electrice, unde companiile germane și japoneze au fost cei mai activi investitori, potrivit monitorului de investiții Greenfield fDi Markets.

ISD Greenfield în producția moldovenească au creat aproximativ 11.174 de locuri de muncă din ianuarie 2014, prin intermediul a 16 proiecte, evaluate la un total estimat la 767 milioane dolari.

Autorii menționează, însă, că aceste investiții „au produs un impact limitat asupra producției interne, datorită sofisticării tehnologice scăzute și a productivității limitate, precum și integrării slabe a companiilor locale în lanțurile valorice ale companiilor ISD”.

Fluxul de ISD per capita în 2010-2019

Potrivii studiului, în ultima decadă evoluția țărilor din lista comparatoare în atragerea ISD a fost foarte diferită şi a depins, în esență, de potențialul economic al statelor, de resursele naturale şi de rapiditatea şi eficiența reformelor economice.

În acest context, cele mai eficiente au fost statele Baltice, alături de Slovacia, Albania și Georgia. În aceste state fluxul cumulativ de ISD per capita între 2010-2019 s-a situat în segmentul 2.900 – 4.100 USD per capita.


Rezultatul Republicii Moldova este cel mai slab printre țările de referință, cu un flux cumulativ de ISD de doar 694 USD per capita, mult sub media economiilor în tranziție și celor din Europa de Est, aceasta în condițiile în care activitatea investițională a prezentat semne de activizare în anii 2018 și 2019.

În condițiile pandemiei COVID-19, dar și a unei baze de comparații mari, 2019 a fost cel mai bun an din 2010 încoace, fluxurile nete de investiții atrase de Republica Moldova în 2020 au scăzut dramatic – cu 88% faţă de anul precedent, totalizând 62,45 milioane dolari.

Ponderea fluxului de ISD în PIB

Potrivit indicatorului fluxul de ISD ponderat la produsul intern brut (PIB), Republica Moldova, comparativ cu alte tari, s-a poziționat destul de bine, cu o pondere de 5% în 2019 și 2.72% în 2018 – valori peste media înregistrată la nivelul țărilor din Europa de Est sau țărilor cu economii în tranziție.

Aceasta, însă, s-a datorat fluxurilor mai mari de ISD din ultimii 2 ani, dar și unui nivel mic al PIB-lui. Moldova are cel mai mic PIB per capita dintre toate țările comparatoare. Datorită PIB-ului relativ mic, dar și volatilității fluxului de ISD din Moldova, acest indicator trebuie analizat cu prudență. Din acest motiv, trebuie luați în considerație și alți indicatori pentru comparație internațională.

În ceea ce privește gradul de pătrundere al capitalului străin în economie, exprimat de nivelul stocului de ISD per capita, Republica Moldova înregistrează un nivel slab al acestui indicator (1.185 dolari per capita) în raport cu țările comparatoare: dintre toate aceste țări, doar Ucraina are un nivel mai scăzut (1.112 dolari per capita).

Experții mai observă că mai multe studii internaționale și locale demonstrează o relație direct proporțională între indicatorii economici și sociali ai unei țări și investițiile străine atrase.

Acesta este obiectivul prioritar al majorității țărilor din lume, iar Republica Moldova se află într-o concurență acerbă cu acestea. Un element cheie, care poate schimba situația și poate oferi Moldovei un avantaj competitiv în atragerea și menținerea ISD, este o politică guvernamentală puternică și consecventă, pentru a asigura un climat de investiții favorabil pentru toate tipurile de investiții ale actorilor economici internaționali și naționali.

mold-street.com

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus