Timpul.md

Cultură 27 Septembrie 2021 | 06:23

Lecţia practică de gramatică: „conflict insolvabil”

Am auzit la televizor: conflict insolvabil

De ce nu e corect?
Sensul adjectivului insolvabil, după cum apare în DEX, este „care nu este solvabil, care nu-şi poate plăti datoriile, care se află în situaţia de insolvabilitate; nesolvabil, falit”. Acest sens nu se potriveşte însă cu substantivul conflict.

Ar fi trebuit să aleagă una dintre variantele:
conflict insolubil
conflict imposibil de rezolvat
conflict imposibil de soluţionat
conflict
ireconciliabil

La televizor şi la radio am auzit şi alte cuvinte folosite necorespunzător:

Vor fi transferate către autorităţile locale, care vor avea obligativitatea să…
„Hoţul neprins e negustor cinstit”, deşi acceptanţa hoţiei, nemaiîntâlnită expresie în nicio altă limbă de pe glob.
Sigur că trăiesc o minimă satisfacţie atunci când văd că aproape toată lumea şi-a dat seama despre domnul Cioroianu şi capabiltăţile sale.
66 de personaje împart o casă cu rozătoarele.
Toţi piloţii sunt foarte bine preparaţi fizic.


1. În exemplele de mai sus, cuvintele evidenţiate sunt folosite greşit. Pentru a obţine enunţuri corecte, înlocuieşte aceste cuvinte, în ordine, cu: obligaţia, acceptarea, capacităţile, persoane, pregătiţi. Dacă apar în aceste enunţuri şi alte greşeli, corectează-le!
2. Care este sensul cuvintelor: personaj, persoană, preparat, pregătit? Alcătuieşte propoziţii corecte cu ele! 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus