Timpul.md

Actualitate 5 August 2017 | 13:24

Legislația conexă care vizează parcurile IT ar putea fi modificată

Pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului pentru tehnologia informației, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial primit pentru munca desfășurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii și programul de muncă al acestuia (deplin sau parțial). Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultări publice un proiect de lege în acest sens.

Documentul conține prevederi de completare a cinci acte normative și racordează la cadrul normativ secundar conceptul impozitului unic datorat de rezidenții parcurilor IT și particularitățile acestuia.

Cele mai importante amendamente propuse pe dimensiunea fiscală vizează reglementarea modului de calculare și deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind uzura și reparația mijloacelor fixe și, respectiv, prevederi aferente reținerii impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către agentul economic rezident al parcului pentru tehnologia informației.

În partea ce ține de amendamentele propuse la cadrul normativ aferent asigurării sociale și medicale, se propune completarea a trei acte normative cu prevederi de concretizare a mărimii venitului lunar asigurat al angajaților, precum și a modului de realizare a dreptului la restituirea din bugetul asigurărilor sociale de stat a sumelor reprezentând prestații de asigurări sociale.

Potrivit Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, una dintre facilitățile acordate de stat rezidenților acestor parcuri constă în aplicarea unui impozit unic în mărime de 7% din venitul din vânzări, dar nu mai puțin decât o sumă minimă stabilită per angajat (30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv). Acest impozit unic încorporează următoarele impozite și taxe:


Totodată, salariații rezidenților parcului beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legislației în vigoare. Venitul lunar asigurat al acestor salariați va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv. În același timp, salariații rezidenților parcului obțin statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală în baza listelor de evidență nominală a persoanelor asigurate angajate, prezentate și actualizate de către rezidenții parcului. 

Bizlaw.md 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus