Timpul.md

Actualitate 20 Mai 2021 | 20:29

Nae Ionescu și Mircea Eliade

 Cititorii cotidianului Timpul vor fi cu siguranta interesati sa afle ca în Editura Hoffman din Bucuresti,in colecția Jurnalul cărților esențiale, a aparut recent volumul Nae Ionescu, Roza vânturilor, (1926- 1933), culegere ingrijita de Mircea Eliade. Volumul reproduce ediția din 1937, apărută la Editura Cultura Națională.

  Cui i se mai poate adresa această carte în 2021, când atenția opiniei publice in Romania si Republica Moldova se concentrează acum pe combaterea pandemiei Covid-19 ?

In opinia noastră, cartea este menită să atragă prin continutul ei atenția jurnaliștilor profesorilor, studentilor, politicienilor, diplomaților, istoricilor si filosofilor, precum și unei mase largi din randul tinerei generații.

Cititorii de toate vârstele vor fi surprinși de actualitatea unor considerente și aprecieri critice formulate de profesorul Nae Ionescu.Insasi reproducerea titlurilor celor 16 articole consacrate politicii externe în acest volum este de natură să trezească interesul diplomaților.

Aceste articole se referă la: Apropierea Ungaro-Jugoslava; De ce nu e bun șovinismul; Acordul Austro -German; Inspre realitățile noastre ;... si desre marii nostri aliati;Solidaritatea vechilor aliați; O legătură de dragoste unilaterală; Lichidarea romantismului 48-ist; Cumpăna dreaptă; Tratativele cu Rusia; Cealaltă față a tratativelor; Mareșalul Pilsudski la Chișinău; Tratate și granițe; Liga antirevizionistă; Revizuirea tratatelor"; Perspectiva istorică și cealaltă perspectivă.

Pentru actualitatea unor opinii ale lui Nae Ionescu (1890-1940) in zilele noastre ne vom referi doar la articolul Solidaritatea vechilor aliați. In finalul acestui articol Nae Ionescu scrie :"Politica oricărei țări stă sub imperiul necesităților de azi și de mâine. Dar așa fiind, solidaritatea vechilor aliați nu poate forma obiectul unei politici de stat decât:1) dacă această solidaritate există efectiv,2) dacă ea continuă să fie eficace în cadrul noilor probleme care se pun unei țări."

Cum a funcționat solidaritatea europeana in 2020-2021 în perioada pandemiei Covid-19 ?

Iata o opinie autorizată pe această temă :"Solidaritatea dintre popoarele Europei este scopul general al integrării europene ..... În primele etape ale crizei sănătății, guvernele nu au acordat prioritate solidarității europene ,iar o tendință îngrijorătoare de repliere națională egoista a devenit imediat norma". In postfața la Roza vânturilor, Mircea Eliade arăta că îi este foarte greu să scrie așa cum se cuvine despre "gandirea și fapta învățătorului meu, profesorul Nae Ionescu, despre intervenția sa hotărâtoare in cultura și viața civilă a României de după război. Nădăjduiesc să o fac- cât de curând- și pe îndelete".

Mircea Eliade s-a ținut de cuvânt și in memoriile sale publicate în limbile română, franceză și engleză l-a portretizat așa cum se cuvine pe distinsul său profesor. El a scris primul și probabil singurul articol despre Nae Ionescu intr- o enciclopedie a filozofiei de 10 volume, a cărei primă ediție a apărut în 1967, iar cea de a doua, revizuita, în 2006. Este vorba de Encyclopedia of philosophy, aparuta in editura Thomas Gale, simultan in orasele Detroit,New York,San Diego, Londra si Munchen.

Din articolul închinat lui Nae Ionescu aflăm că acesta a publicat numai în Cuvântul peste 1.000 de articole. Potrivit lui Mircea Eliade, profesorul Nae Ionescu "Deși era în primul rând logician, s-a străduit să înțeleagă toate formele de activitate umană. Potrivit lui Ionescu, filosoful trebuie să ia în considerare nu numai expresia teoretică a vieții istorice - de la religie la logică și știință - ci și creațiile sale semnificative: meșteșuguri, arte, biografii, evenimente politice și toate celelalte".

Sperăm că toate articolele lui Nae Ionescu vor putea fi citite în ediția de opere complete, în curs de finalizare sub ingrijirea competenta a D-nei Dora Mezdrea. Editia apare la Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române.

Astfel, tânăra generație de astăzi va gasi cheia aprecierii formulate de Mircea Eliade, care arăta că "nici un cărturar - de la Nicolae Iorga încoace -nu a mai intalnit aderența maselor și a intelectualilor deopotrivă, in masura în care ea s-a dovedit a fi avuta de Nae Ionescu".

Ioan Voicu | Tatler Thailand

Prof. Ioan Voicu

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus