Timpul.md

Cultură 29 August 2019 | 03:26

Necrolog. Academicianul Sergiu Ion Chircă (10.10.1934 – 28.08.2019)

Comunitatea ştiinţifică şi didactică a Academiei de Studii Economice din Moldova a suferit o pierdere irecuperabilă. La 28 august curent a încetat să bată inima profesorului universitar, academician, membru de Onoare al Academiei Române, om emerit în știință, Sergiu Ion Chircă.

Sergiu Ion Chircă s-a născut la 10 octombrie 1934, într-o familie de muncitori, în judeţul Lăpuşna, oraşul Chişinău, România, actualmente, Republica Moldova.

A absolvit Universitatea din Chișinău în 1958 (prima promoţie), obţinând diplomă cu „menţiune” la specialitatea „Planificarea economiei naţionale”. A fost repartizat la Institutul de Economie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, unde a urmat studiile de doctorat. În 1963, a susţinut teza de candidat (actualmente, doctor) în ştiinţe economice la Institutul de Economie al Academiei de Ştiinţe din Ucraina (Kiev). La Institutul de Economie al AŞM a îndeplinit funcţiile de cercetător ştiinţific inferior, cercetător superior şi secretar ştiinţific. A fost un excelent şef de catedră (Catedra „Economia şi Sociologia muncii”, pe care a întemeiat-o în 1970 şi a condus-o timp de 25 de ani).

Academicianul Sergiu Ion Chircă a stat la baza fondării ASEM, fiind unul dintre primii conducători ai Academiei de Studii Economice din Moldova (prorector cu cercetare ştiinţifică, iar mai târziu prim-prorector); unul dintre cei mai valoroşi cercetători ştiinţifici în domeniul economic. Are publicate circa 300 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-publicistice, inclusiv 17 monografii şi o serie de lucrări de sinteză, ce au fost prezentate ulterior conducătorilor unor ţări ca SUA, Rusia, China, România, Ucraina, Turcia etc., în calitate de memorandumuri ce conţin răspunsuri la multiple probleme socio-economice şi politice.

Sergiu Ion Chircă a fost primul şi unicul om de ştiinţă din Moldova, care nu numai că a abordat, pe atunci, probleme acute şi secrete de ordin demografic, dar a şi propus modalităţi şi forme de utilizare a forţei de muncă autohtone pe loc, deci, în Moldova, iar pentru cei invitaţi din Rusia şi alte republici sugerând organizarea unei selecţii, cu examinarea şi atestarea minuțioasă. Prin aceasta, el s-a evidenţiat ca un economist principial în fostul spaţiu sovietic.

Profesorul universitar Sergiu Ion Chircă a fost un exemplu de verticalitate şi principialitate civică, pentru care, nu o singură dată, şi-a pus în joc propria soartă, fiind un apărător înflăcărat al rădăcinilor, prezenţei şi viitorului neamului nostru.

Domnia sa a participat la procesul de instruire a mii de tineri – specialişti cu studii superioare economice, a îndrumat şi a pregătit 25 de doctori şi doctori habilitați în economie.

Sergiu Ion Chircă a fost „Om emerit în ştiinţă din Republica Moldova” (1992), membru de onoare al Academiei Române (1997), decorat cu Ordinul Republicii, Ordinul Gloria Muncii, Ordinul de Onoare, Medalia „Meritul Civic”, Diploma Guvernului Republicii Moldova, Medalia „Dimitrie Cantemir” şi alte menţiuni.

Academicianul Sergiu Ion Chircă a fost o personalitate cu calităţi de o înaltă ţinută morală. Academicianul va rămâne în memoria noastră şi a tuturor celor care l-au cunoscut ca un veritabil economist, om emerit, consacrat pe deplin muncii de cercetare şi intereselor societăţii.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus