Timpul.md

Politică 10 Septembrie 2013 | 16:50

Partidul Popular din R.Moldova solicită Președintelui Nicolae Timofti convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate

Partidul Popular constată că deciziile Guvernului privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău și cea de neparticipare la emisia suplimentară de acțiuni în capitalul Băncii de Economii nu se înscrie în limitele cadrului legal existent și aduc grave prejudicii statutului și cetățenilor Republicii Moldova.

În cazul Băncii de Economii, ale cărei active valoarau în I semestru al anului 2013 5 miliarde 703 milioane lei, statul a fost prejudiciat cu peste 500 milioane lei. Prin neparticiparea Guvernului la emisia de acțiuni, cota statutului s-a dimunuat de la 56 procente (488 milioane lei) la 33,3 procente (291 milioane lei) ceea ce de facto a însemnat cedarea benevolă a pachetului majoritar de acțini în favoarea acționarilor minoritari.

Astfel, emisia suplimentară de acțiuni s-a produs cu grave încălcări procedurale: (1) emisia suplimentară de capital a fost calculată doar în baza valorii Capitalului Social (117 mln.lei), dar trebuia să fie calculată din valoarea Capitalului Propriu (871 mln.lei) și (2) adițional emiterii suplimentare de acțiuni BEM trebuia să-și majoreze Capitalul Social cu suma Rezervele Băncii de 754 mln.lei. În această ordine de idei, Partidul Popular constată că emisia suplimentară de acțiuni a fost efectuată cu grave încălcări de procedură, fapt ce pune la îndoială legalitatea ei.

Și în cazul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău, întreprindere de stat al căreei patrimoniu este evaluat la peste 800 mln.lei și care deservește aproximativ un milion de pasageri, se atestă încălcări și devieri de la normele legale privind concesionarea activelor statului. Lipsa de transparență în procesul de selectare a concesionarului și lipsa de informații despre participanții la concurs, precum și despre condițiile contractului de concesiune scot la vedere mai degrabă despre niște înțelegeri de cartel, decît o decizia corectă în interesul statului și cetățenilor.

În aceste circumstanțe, Partidul Popular solicită Președintelui Nicolae Timofti, convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate care să evaluieze impactul actiunilor Guvernului în cazul Băncii de Economii și în cazul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău asupra securității economice a statului.

În aceiași ordine de idei, solicităm Procurorului General să se autosesizeze și să dispună examinarea legalității acțiunilor întreprinse de către Guvern în procesul de concesionare a Aeroportului Chișinău și în procesul de cedare a pachetului majoritar de acțiuni la Banca de Economii a Republicii Moldova.
 
Sursa: PPRM

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus