Timpul.md

Actualitate 12 August 2019 | 15:35

Prețul la energia electrică va fi MAJORAT

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru vineri, 16 august, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supus aprobării mai proiecte de hotărâri, ce vizează tarife de distribuție a energiei electrice.

Astfel, pe ordinea de zi a ședinței ANRE au fost incluse următoarele subiecte:

Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice;
Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. ”Comgaz-Plus”;
Proiectul valorilor costurilor de bază pentru activitățile de distribuție a gazelor naturale prestate de către operatorii sistemelor de distribuție și pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prestată de S.A. ”Moldovagaz”;
Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. ”Servicii Comunale Glodeni”;
Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. ”Apă-Canal din Basarabeasca”:
Proiectul prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică;
Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ”RED Union Fenosa" S.A. și Î.C.S. ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L;
Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ”RED Nord" și S.A. ”FEE Nord”.
Conducerea ANRE a anunțat anterior despre o posibilă majorare a tarifelor la energie electrică, fiind vorba de tarife mai mici ca cele solicitate de furnizori:

Gas Natural Fenosa a solicitat un tarif de 1,94 lei/kWh, față de tariful în vigoare, de 1,79 lei/kWh. ANRE a menționat că va propune tariful de 1,85 lei/kWh.

Furnizare Energie Electrică Nord a solicitat tariful de 2,34 lei/kWh, față de 1,91 lei. ANRE a anunțat că va propune spre examinare tariful de 2,19 lei.
Necesitate ajustării tarifelor este argumentată prin acoperirea majorărilor de preț a energiei electrice importate, a costurilor de producție, devierilor financiare negative acumulate și pentru asigurarea sustenabilității livrărilor și plăților în sector.

Proiectele incluse în agenda ședinței pot fi consultate aici.

 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus