Timpul.md

Actualitate 13 Mai 2021 | 08:03

Site-urile lui Plahotniuc și Dodon lovesc în AUR

Mai multe site-uri afiliate lui Plahotniuc și Dodon au pornit o campaniei de denigrarea partidului AUR, unica formațiune politică din R. Moldova care are un „geamăn” în Parlamentul României.

Presa finanțată de grupările politice a început să atace la unison Alianța pentru Unirea Românilor. Unele din aceste portaluri sunt susținute chiar din banii românilor, de către Guvernul României. Loviturile au început pentru că AUR nu este parte a combinațiilor politice de pe Bîc, iar acest lucru clar deranjează clanurile politice din Chișinău.

Amintim că presa partinică din România a dus o campanie similară de denigrare a partidului AUR, care n-a dus la niciun rezultat. Dimpotrivă, AUR-ul a obținut 12% din deputații din Parlamentul României, iar conform ultimelor sondaje se află la peste 20% din opțiunea vot a românilor.

Telegraph - Valeriu Pașa critică dur partidul AUR: „Un partid de extremă, indezirabil în Uniunea Europeană”

Noi.md - Deputat român: "Partidul AUR este o grupare neofascistă care își dorește destabilizare în Moldova"

Doctrina A. U. R se sprijină pe patru piloni: familia, patria, credința, libertatea.

Familia este celula de bază a oricărei societăți viabile. De aceea, este vital ca societatea să stimuleze constituirea de familii, să sprijine și să apere familia. Doctrina A.U.R. consideră că ideologia de gen este o aberaţie teoretică care descinde din oficina actuală a activiștilor neomarxisti. Așa cum un organism nu se poate păstra în viață decît dacă își conservă sănătatea celulelor, tot astfel o națiune nu are șanse de supraviețuire decît dacă își cultivă tiparul clasic al familiei obișnuite. Familia nu este obiect de controverse decît pentru cei care vor să o distrugă sub pretext de remaniere modernă. Căsătoria nu poate avea drept formulă primordială decît perechea alcătuită dintr-un bărbat şi o femeie. Orice altă variantă de alăturare a sexelor nu are legătură cu sensul autentic al acestei formule. De aceea, în concepția A.U.R, familia nu este o temă de negociat, cum nu e nici o problemă de rezolvat. E a fost rezolvată cu mult înainte să apărem noi, generația din a cărei indignare s-a născut actuala A.U.R.

Patria este țara tatălui, dacă ascultăm etimologia cuvîntului, pe cînd limba nativă este limba vorbită de mamă. Reperele acestea sînt fixe și cu neputință de confundat. Uită-te de unde îţi vine tatăl și vezi ce limbă vorbește mama: atunci vei ști care e identitatea ta etnică, lexicală și istorică. În cazul României, patria este o entitate geografică slujind drept vatră inițială, dar o vatră din care azi exodul românilor a dat naștere unei diaspore pînă într-atît de numeroase, încît ar fi o impietate să limităm naţiunea la autohtonii rămaşi între graniţe. Naţiunea română este acolo unde limba română, credinţa creştină şi memoria unui trecut comun îi uneşte pe contemporani. Sîntem un tot organic înlăuntrul unei matrici în care principalele liante sînt limba, credinţa şi etnia. Acolo unde aceste trei trăsături sînt puse sub semnul întrebării, acolo naţiunea română îşi pierde sensul.

Credinţa este, teologic vorbind, una din cele trei virtuţi cardinale creştine, numai că aici o folosim în sens figurat, drept simbol pentru tot ce înseamnă religia creştină. Cînd spunem credinţă, spunem implicit biserică, tradiţie şi neam. În concepţia A.U.R., ateismul este o rătăcire ivită din aroganţa celor care îşi închipuie că o viziune antropocentrică asupra universului este superioară uneia teocentrice. Cum tot la fel A.U.R este împotriva campaniei de persecuţie la care e supus creştinismul în ultimele decenii. A.U.R se va opune defăimării clerului, terfelirii simbolurilor de credință și compromiterii credincioșilor care au curajul de a-și asuma public statutul de creștin.

Libertatea. Dacă familia, patria și credința ne dau o identitate prin apartenența la entități organice pe care numai răuvoitorii le tăgăduiesc, atunci libertatea este cea care dă demnitate acestei identități. Libertatea este identitate a spiritului în acțiune, adică act de afirmare a convingerilor pe care cele trei unități anterioare (familia, patria, credința) ni le insuflă. Fără libertatea de a le manifesta în orice împrejurare, familia, patria şi credinţa rămîn poncife găunoase. De aceea, libertatea de a spune ce crezi, de a gîndi cum te îndeamnă conștiința și înlesnirea de a te purta conform conștiinței tale sînt însușiri sine qua non ale ființei umane. Cine vrea să le înlăture ne va desființa demnitatea. Astăzi, măsurile statului de îngrădire a libertății de expresie sînt prea vădite ca să le mai enumerăm. Sub pretext că vrea să combată inegalitățile, discriminarea și limbajul inspirat de ură, instituțiile publice îngrădesc tot mai mult libertatea de expresie. În concepția A.U.R. nu există teme tabu al căror conținut să justifice interdicția, cenzura sau boicotul mediatic. Libertatea unui om începe cu puterea de a spune „Nu!”. Cînd această putere îți este luată, climatul în care te miști aduce a dictat ideologic. Libertatea de gândire, de credință, de exprimare, de asociere, de mișcare, de inițiativă, precum și accesul liber al persoanei la o activitate economică sunt esențiale într-o democrație.

AUR - partid conservator

Cei patru piloni pe care stă doctrina A.U.R. dau un contur precis poziției noastre. Suntem un partid conservator. În plan extern, suntem un partid care vrea o Europa a națiunilor, nu un suprastat federal cu capitală unică, guvern unic și parlament unic. Un imperiu socialist de ordin federal este o utopie pe care doctrina A.U.R. nu o poate împărtăși. Nu credem în Statele Unite ale Europei și ne vom opune programatic acestei tendințe de hegemonie nefastă. Suntem în mod răspicat împotriva colonizării Europei cu populații alogene. În acest sens, doctrina A.U.R. are multe puncte comune cu Declarația de la Paris a intelectualilor conservatori din 2018.

AUR este anti-marxistă

Alianța noastră se declară fățiș împotriva oricărei forme de marxism contemporan. Curentele de corectitudine politică, ideologia de gen, egalitarismul sau multiculturalismul sunt forme camuflate ale plăgii neomarxiste. Niciun dialog nu se poate lega cu cei care, sub falsul paravan al combaterii discriminărilor, ajung să distrugă ierarhiile și valorile pe care secole de tradiție le-au ridicat cu răbdare și dragoste.

Drumul României nu poate avea decît o direcţie: Europa. Dar o Europă ale cărei valori clasice (adevărul, binele, frumosul), însoţite de cele trei paradigme culturale care îi alcătuiesc matriţa (filosofie greacă, dreptul roman şi creştinismul) nu trebuie inventate acum. Ele sunt moştenirea pe care am primit-o de secole, fie pe linia scolasticii occidentale, fie pe linia misticii orientale. Noi nu născocim nimic, doar preluăm o predanie a cărei eficienţă valorică a fost verificată în secole de creştinism luminat. Este o apostazie lamentabilă să crezi că adevărul începe cu tine şi că tot ce a fost înaintea ta e o paragină retrogradă.

Concepția A.U.R. descinde cu precădere dintr-o viziune spiritualistă, pe care o opune categoric vederii plate a materialismului vulgar. Suntem încredințați că miza fundamentală a vieții noastre este una spirituală, fără legătură cu inepta ambiție a progresului material. În mod evident, această poziționare a noastră nu înseamnă că suntem împotriva căutării firești a bunăstării de către fiecare persoană, dar respingem idolatria banului, considerînd cîștigul material un mijloc, nu un scop în sine.

A.U.R. acceptă progresul care vine în prelungirea unor reflexe de conduită pe care le-am moștenit de la predecesori. Etica noastră se hrănește din etosul generozității, potrivit apoftegemei creștine: „dăruind vei dobîndi ”.

A.U.R. afirmă ierarhia valorică şi respinge aprioric orice aplatizare în numele egalităţii. Concepţia noastră este elitistă, nu populistă şi nu demagogică. Credem în verticala valorilor, nu în orizontala lipsei de valori. Credem într-o natură umană dată prin creaţie, ale cărei trăsături de bază nu pot fi modificate prin inginerii sociale. În cele ce urmează vom nuanţa aceste idei.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus