Timpul.md

Actualitate 3 Iulie 2017 | 10:32

Starea democrației locale: Moldova, un caz notabil de „regionalism politizat”

Conform rezultatele cercetării, „Starea Democrației Locale în Moldova" (SDLM), Moldova este un caz notabil de „regionalism politizat", ceea ce reflectă situația în care un conflict etnic a fost reglementat printr-un proces asumat de devoluție politică, încheindu-se prin înființarea unei autonomii speciale pentru o comunitate etnică a găgăuzilor, care populează o regiune a țării.

Situația democrației locale este estimată la 0.45 pe o scală de intensitate între 0 și 1, în medie mai puțin decât jumătate dintre respondenți au evaluat democrația din RM la nivel local în baza celor 8 aspecte (componente) incluse în acest raport. Cea mai înaltă rată este atribuită Solidarității, ceea ce ar demonstra în opinia autorilor „loialitatea respondenților față de localitatea lor", urmată de Legimitate – cu 0.52 p. Cea mai joasă rată – 0,17 este atribuită indicatorului de Participare, ceea ce confirmă rata foarte joasă de participare a populației în cadrul comunităților comunitare, urmată la mică distanță de RR – răspundere (accountability) – cu 0,28 și Transparență – 0.33.

Puterile locale dețin de jure atribuții de legiferare de importanță locală, se bucură de condiții în care pot exercita autonomia organizațională, aplică competențe legale de a-și administra propriile modele de dezvoltare în mod autonom, inclusiv în ceea ce privește utilizarea finanțelor și bugetelor locale sub proprie răspundere în scopul necesităților de dezvoltare al comunităților lor, având dreptul de a iniția acțiuni în toate domeniile de interes local. Potrivit cadrului legal existent în Republica Moldova, autoritățile locale de nivelul I și II dispun de capacitatea legală și dreptul de a soluționa toate problemele de interes local în beneficiul populațiilor din numele cărora au sunt alese.

„Este pentru prima dată când lansăm un astfel de proiect și este o mândrie că se află sub responsabilitatea institutului nostru. Când ne referim la democrația locală vorbim despre cultura locală a locuitorilor. Or, am identificat în ce măsură politicile internaționale sunt acceptate de către cetățeni și cum aceștia le percep.", a explicat directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu.

Raportul relevă că reforma sistemului de administrație publică, centrală și sub-națională, este o parte esențială a procesului de modernizare și aproximare la standardele UE și de internalizare a lor în legislația țării. Cu sprijinul UE, din luna octombrie 2015, Guvernul RM a desfășurat o evaluare profundă a sistemului de administrație publică, pe baza raportării acestuia la principiile de bună guvernare OECD, cu participarea directă a SIGMA. Orice reformă de asemenea anvergură are nevoie de viziune și de voință politică. Este evident, însă, că succesul reformării guvernului central depinde în egală măsură de ameliorarea situației economice, dar și de avansarea procesului de descentralizare.

Asigurarea unei autonomii bugetare reale, eficiente și sustenabile pentru toate localitățile țării reprezintă pilonul politicilor de descentralizare implementate de guvern. Viabilitatea autorităților locale, capacitata administrativă și financiară a unităților administrativ-teritoriale se caracterizează, în particular, de măsura bazei fiscale, potențialul de generare a veniturilor și taxelor locale, ca pare din veniturile totale ale bugetelor locale. Numai câteva localități își pot permite să afirme că întrunesc aceste criterii, dispun de venituri proprii, în timp ce discrepanțele urmărite între regiunile de dezvoltare sunt excesiv de mari.

„Democrația este solidă prin fundamentele sale instituționale, participare și cetățenie. Acest tip de raport comprehensiv asupra instituțiilor democrației locale este aplicat pentru prima dată în Republica Moldova pe temeiul câtorva piloni conceptuali: cetățenie, justiție și drepturi egale, Reprezentare și instituții democratice la nivel local, Inițiative cetățenești și participare, care definesc într-o formulă cât mai suplă cum arată instrumentele clasice ale democrației participative din perspectiva cetățeanului. Modelul IDEA este deosebit de potrivit pentru a evalua calitatea și practicilor funcționării cetățeniei la nivel local și sub-național (regional), măsurând atașamentul cetățenilor la pârghiile prin care lucrează un regim politic: reprezentare, transparență, responsabilitate democratică și alte aspecte", a precizat Nana Kalandadze, Coordonator de Programe IDEA. 

Timpul.md

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus