Timpul.md

Economie 22 Octombrie 2012 | 07:31

Taxe și impozite, rolul lor în economia Moldovei

„În viața sunt lucruri de care nu puteți scăpa, dar pe care puteți să le controlați” (Proverb ODIMM)

Principiile impuse de stat fiecărui cetățean reprezintă beneficiul bunăstării în ziua de mâine. Taxele și impozitele constituie procedeele nemijlocite de conducere a unei economii concurențiale, politica fiscală fiind chemată să stabilească obiectivele economice și sociale ce urmează a fi atinse în procesul mobilizării și repartizării resurselor. Ca rezultat, politica bugetară din R. Moldova este modernizată continuu și tinde să constituie un sistem transparent și stimulatoriu pentru desfășurarea activității economice.

Întreprinzătorii, dar și persoanele fizice, sunt obligați să participe la formarea bugetului public. Pe plan social, rolul taxelor și impozitelor se concretizează în faptul că, prin intermediul lor, statul redistribuie o parte importantă din produsul intern brut între clase și grupuri sociale, între persoanele fizice și cele juridice.

Situația încasărilor pe perioada ianuarie-august 2012, la bugetul public naţional (BPN) au fost acumulate venituri în sumă totală de 20 mlrd. 934,3 mln. lei /1,3 mlrd. euro/ sau cu 2 mlrd. 656,2 mln. lei mai mult, în comparaţie cu perioada similară a anului 2011. Din suma totală a veniturilor BPN, veniturile fiscale au constituit 17 mlrd. 706,5 mln. lei, iar încasările nefiscale - 3 mlrd. 227,8 mln. lei.

În opt luni ale anului 2012, partea de cheltuieli a bugetului public naţional a fost executată în sumă de 22 mlrd. 153,9 mln. lei. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2011, cheltuielile au fost în creştere cu 9,8 la sută.

Cheltuielile publice au fost direcţionate spre: realizarea programelor cu caracter social-cultural - 71,9%, domeniul economiei naţionale - 11,7%, apărarea naţională, justiţie, jurisdicţia constituţională, menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională - 6,6%, servicii de stat cu destinaţie generală - 4,2%, alte domenii - 5,6%. Executarea BPN în ianuarie-august anul în cura s-a soldat cu un deficit în sumă de
1 mlrd. 219,6 mln. lei.

Problema deficitului financiar cu care se confruntă statul este problema fiecărui cetățean al RM. Calcularea și achitarea taxelor și impozitelor nu sunt doar o cerință a statului, dar reprezintă capacitatea contribuabilului de a-și onora datoriile sale. În cele din urmă, tot noi, cetățenii, beneficiem de aceste finanțe publice.

În R. Moldova se percep diferite rețineri care trebuie considerate drept prime de asigurare pentru viața și averea cetățenilor. Sunt create condiții adecvate pentru desfășurarea în siguranță a diferitelor activități (prin legi, instituții și organe de stat) care sunt aplicate pe teritoriul țării. În continuare vom descrie particularitățile principalelor taxe și impozite pe teritoriul țării noastre.

Impozit pe venit - este reglementat de titlul II al Codului Fiscal pentru persoanele juridice și fizice, care practică activitate de antreprenoriat, profesională și pe parcursul perioadei fiscale obțin venit din orice surse aflate în R. Moldova și venit din orice surse aflate în afara R. Moldova.

Cotele impozitului pentru persoanele fizice, conform art. 15 al Codului Fiscal, sunt următoarele:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 25200 lei;
- 18% din venitul anual impozabil ce depășește suma de 25200 lei.
Pentru persoanele juridice (agenții economici):
-12% din venitul impozabil (profit).

Acest impozit mai prevede și alte cote de rețineri pentru agenții economici.

Taxa pe valoarea adăugată (în continuare - TVA) este reglementată de titlul III al Codului Fiscal, impozit general de stat, care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părți a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse impozitării pe teritoriul R. Moldova, precum și a unei părți din valoarea mărfurilor, serviciilor din categoria celor impozabile importate în R. Moldova.

Cotele TVA (art. 96 al CF) se stabilesc în următoarele mărimi:
- cota-standard în mărime de 20% din valoarea vânzărilor efectuate în R. Moldova și import, cu excepția livrărilor impozabile la cote reduse;
- cota redusă în mărime de 8% din valoarea livrărilor impozabile pentru: produse de panificație, lactate, medicamente, zahăr din sfeclă, producția din zootehnie etc.
- cota redusă în mărime de 6% din valoarea vânzărilor efectuate în R. Moldova și
la import pentru: gazele naturale și gazele lichefiate.
- cota zero în mărime 0% pentru (în conformitate cu art. 104 al Codului Fiscal): mărfurile și serviciile pentru export, toate tipurile de transporturi internaționale de mărfuri și pasageri, mărfurile și serviciile livrate către agenții economici înregistrați în zonele economice libere etc.

Accizele - reglementate de titlul IV al Codului Fiscal, reprezintă un impozit general de stat pentru limitarea producției, importului și consumului unor produse (din alcool, tutun, a unor obiecte de lux).

Cotele accizului se stabilesc în baza art. 122 al Codului Fiscal. Persoanele juridice și fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea/și sau fabricarea mărfurilor posibile impunerii cu acciz sunt obligate să primească certificat de acciz până la începerea activității în cauză, să păstreze mărfurile supuse accizelor în încăperile de acciz.

Taxele locale sunt reglementate de titlul VII al Codului Fiscal și Legea privind punerea în aplicare a Titlului VII al Codului Fiscal.

Tipurile de taxe locale sunt: taxa pentru amenajarea teritoriului; taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei); taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială; taxa de piață; taxa de aplicare a simbolicii locale; taxa pentru cazare; taxa pentru parcare; taxa pentru serviciilor auto de călători pe rutele municipale, orășenești și sătești; taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale; taxa balneară.

Plătitori sunt agenții economici înregistrați în calitate de întreprinzător, care dispun de baza impozabilă și sunt stabiliți în cadrul primăriilor locale.
Asigurările sociale de stat obligatorii sunt reglementate de Legea privind sistemul public de asigurări sociale și Legea bugetului asigurării sociale de stat pe anul 2012.

Plătitori sunt persoanele juridice și fizice care au obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale.

Tarifele contribuțiilor se stabilesc pentru fiecare an în parte în Legea bugetului asigurărilor sociale.

23% - suma datorată de către agentul economic față de buget din fondul de salarii;
6% - suma datorată de salariat prin contractul individual de muncă din salariul propriu.

Asigurarea obligatorie de asistență medicală constituie un sistem garantat de stat de apărare a intereselor populației în domeniul ocrotirii sănătății. Din contul primelor de asigurare, în baza cărora se formează unele fonduri bănești, se va asigura acoperirea cheltuielilor de investigare și tratare a maladiilor etc. prevăzute de polița de asigurare.

3,5% - suma datorată de către agentul economic față de buget din fondul de salarii;
3,5% - suma datorată de salariat prin contractul individual de muncă din salariul propriu.

Fiecare sistem de taxe și impozite este facilitat de scutiri pe o perioadă de timp. Oricare cetățean are dreptul la aceste avantaje conform legii. Evident, dacă persoana în cauză își cunoaște pe deplin drepturile. Oricine dorește poate să consulte această informație gratis pe raza teritorială unde activează unul din cele peste 36 de inspectorate fiscale, sau direct de pe site-ul www.fisc.md , www.cnas.md , www.cnam.md .
O problemă în cauză pe teritoriul R. Moldova din punctele enumerate mai sus este „impozitul pe venit”, prin care angajații acceptă salariul „în plic” inconştient sau deliberat acceptă şi complicitatea cu agentul economic care îşi ascunde veniturile. Contribuabilii se lipsesc automat de o pensie sau poliță medicală și de o infrastructură normală. Banii pe care îi primeşte nu se impozitează, deci nu ajung în fondul de asigurări sociale şi pensii.

Conform unui studiu efectuat de Institutul „Viitorul” pentru anul 2012, veniturile nedeclarate sau oferite „în plic” anual lipsesc bugetul de stat de aproape 5 miliarde de lei. Acești bani ar fi suficienți pentru a reduce deficitul bugetar, cât și alte probleme sociale:
- întreținerea drumurilor la un nivel înalt;
- investiții în învățământ (fără contribuția fiecărei familie impuse în fondul școlii în particular);
- medicina la prețuri reduse, sau în unele cazuri gratis;
- salarii și pensii adecvate.

Prin eschivarea de la achitarea acestor taxe și impozite, conștient sau inconștient, fiecare cetățean sau agent economic aduce un prejudiciu enorm statului. O mare problemă în relațiile dintre stat și cetățeni este lipsa încrederii parteneriale. Pentru buna funcționare a acestui mecanism fiecare dintre noi trebuie să-și cunoască drepturile și obligațiile, cât trebuie să transferăm statului, ca să putem cere un mod de trai adecvat protejat prin lege.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus