Timpul.md

Actualitate 9 Decembrie 2016 | 13:45

Ziua Internațională a Solului sărbătorită la Chișinău: MAC-P contribuie la buna gestionare a solului

Ziua Internațională a Solului, marcată anual pe 5 decembrie, a fost celebrată la Chișinău prin organizarea în data de 6 decembrie 2016 a unei mese rotundepe tema „Buna guvernare în domeniulanagementului solurilor”. Acest eveniment s-a desfășurat sub egida proiectului Agricultura Competitivă în Moldova, implementat de Unitatea Consolidată de Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Agriculturii (UCIMPA), în parteneriat cu Ministerul Mediului și Mișcarea Ecologistă din Moldova.

Masa rotundă a antrenat în discuții comune autoritățile publice centrale, reprezentanți ai societății civile, cercetători în domeniul conservării solurilor, agenți economici și entități mass-media, fiind și un eveniment de comunicare publică a principalelor rezultate atinse în perioada 2012-2016 de proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P), Componenta 3 „Sporirea productivității solurilor prin intermediul managementului durabil al terenurilor”.

Potrivit Ministrului Mediului, Valeriu Munteanu, prezent la eveniment,„solurile R. Moldova degradează ca rezultat al practicilor agricole invazive și nesustenabile. De folosirea eficientă a acestei bogăţii depinde în cea mai mare măsură economia ţării, iar de rezultatul favorabil al protejării solurilor – bunăstarea generaţiilor viitoare”. Domnul Ministru a mai menționat că „implementarea complexului de măsuri durabile în practica agricolă va asigura conservarea și sporirea fertilității solurilor, obținerea recoltelor scontate și protecția mediului”. Pe final de alocuțiune Ministrul a apreciat pozitiv impactul și necesitatea implementării în Republica Moldova a proiectelor care promovează un management durabil al terenurilor.

Totodată, Ministerul Mediului, reprezentat de subdiviziunile și instituțiile sale subordonate, a oferit date importante privind starea actuală a învelișului de sol pe teritoriul Republicii Moldova, aspecte ce țin de managementul și protecția resurselor de sol, cadrul legislativ ce ar trebui să asigure reglementarea folosirii solului, dar și angajamentele asumate de Republica Moldova în contextul Agendei 2030 pentru DezvoltareDurabilă, Ținta 15.3 a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă privind neutralitatea degradării terenurilor.

Evenimentul a fost prilej de totalizare a rezultatelor proiectului MAC-P, Componenta 3 „Sporirea productivității prin intermediul managementului durabil al terenurilor”. În acest context, Olga Sainciuc, director adjunct al Unităţii Consolidate pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, a specificat că,în urma implementării proiectului MAC-P, prin programul de granturi post-investiționale Managementul Durabil al Terenurilor, în perioada 2014-2016, în rezultatul celor 4 apeluri de granturi desfășurate, 117 producători agricoli au beneficiat de rambursarea de până la 50% din investiția efectuată pentru procurarea de utilaje de tehnică agricolă, înființarea iazurilor anti-erozionale de captare a apei pluviale și înierbarea plantațiilor multianuale. Suma granturilor constituie 21,5 mln lei, iar suprafața totală a terenurilor agricole prelucrate până acum prin tehnologiile de conservare a solului promovate în cadrul MAC-P este de 37 814 a pe teritoriul țării.

În același timp, importante rezultate au fost obținute în ceea ce privește sprijinul acordat pentru reabilitarea fâșiilor de prevenire a eroziunii, concretizat în asistență tehnică oferită de proiect în procesul de planificare și reabilitare a perdelelor forestiere realizată de ICAS. Astfel, datorită asistenței tehnice oferite de proiect,ICAS a reabilitat 1910,25 ha de perdele forestiere de protecție, a efectuat monitorizarea și evaluarea lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție, fiind vizitate 904 sectoare de perdele forestiere de protecție cu o suprafața totală de 1865, 16 ha, aflate în gestiunea a 88 primării. De asemenea, a fost oferită consultanță tehnică pentru 65 de primării în procesul planificării și reabilitării perdelelor forestiere.

De menționat că una din activitățile importante ale proiectului MAC-P a vizat efectuarea unui exercițiu de monitorizare și evaluare a impactului de mediu urmare a implementării programului de granturi destinat managementului durabil al terenurilor. Astfel, 60 beneficiari ai proiectului au fost selectaţi să participe în acest exercițiu.Au fost colectaţi indicatorii sociali şi de mediu la prima fază de aplicare a tehnologiilor și practicilor de management durabil al terenurilor, datele fiind validate şi introduse în Sistemul de Management al Proiectului. Aceiaşi indicatori vor fi colectaţi şi în anul 2017. Astfel se va măsura impactul utilizării şi aplicării practicilor de management durabil al terenurilor, fapt care va demonstra încă o dată, pe baza experienței producătorilor din Republica Moldova, relația de succes dintre aplicarea practicilor și tehnologiilor agricole durabile și volumul și calitatea producției agricole.


Masa rotundă s-a dovedit utilă pentru participanții implicați în acest eveniment, întrucât a permis dezbaterea unor probleme aflate la intersecția mai multor instituții ce activează în domeniul agriculturii și administrării resurselor naturale. Întâlnirea a reprezentat pentru toți acești factori o ocazie potrivită pentru a ajunge la același nivel de înțelegere privind deficiențele legate de gestionarea solurilor, de elaborare și aplicare a politicilor publice în acest domeniu și riscurile manifestate de procesele de degradare a solului.

Mai multe detalii cu privire la proiectul MAC-P și componentele sale, găsiți pe paginile www.aipa.gov.md, www.capmu.md 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus