Timpul.md

Social 25 Iulie 2016 | 10:52

A început admiterea la facultate

 30 de instituţii de învăţământ superior au dat startul perioadei de admitere la studii pentru anul 2016-2017. Dintre acestea sunt 19 instituţii publice şi 11 private. În acest an, numărul locurilor disponibile la studiile de licenţă şi de masterat este în scădere comparativ cu anul trecut.

Potrivit datelor Ministerului Sănătăţii, admiterea se face pentru cele 170 de specialităţi la studii superioare de licenţă şi la circa 500 de programe la studii superioare de master. Pentru Ciclul I de studii numărul locurilor disponibile a scăzut cu peste 500 comparativ cu anul trecut. Astfel, pentru anul curent sunt 17416 locuri de studii. Dintre acestea 5930 de locuri sunt cu finanţare bugetară, iar celelalte cu taxă de studii.

În planul de admitere pentru Ciclul I au fost aprobate 318 locuri cu frecvenţă redusă pentru persoanele angajate în câmpul muncii, care au nevoie de continuarea, completarea studiilor anterioare sau recalificarea formării profesionale. Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din raioanele de est ale Republicii Moldova şi municipiul Bender au fost aprobate 407 locuri din buget, cu destinaţie specială.

Numărul locurilor disponibile pentru studiile la masterat, la fel, s-a diminuat cu peste 600. În anul de studii 2016-2017 vor putea accesa programe de masterat 7377 de studenţi.

Pentru studenţii străini au fost aprobate 250 de locuri cu finanţare bugetară la ciclurile I şi II de studii, inclusiv 30 de locuri pentru stagii de cercetare, destinate mobilităţii academice.

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialităţi, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, dar în final, vor trebui să opteze pentru o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţământ.

Concursul de admitere este unic la locurile cu finanţare bugetară şi la cele prin contract, cu înmatricularea în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specialitate.

În acest an a fost menţinută cota la admitere de 15% pentru candidaţi din familii dezavantajate. Prioritate la înmatriculare o au copiii orfani şi persoanele cu grad de dizabilitate I şi II. Totodată, circa 70% din candidaţii la admiterea în învăţământul superior care vor fi înmatriculaţi vor beneficia de burse.

Candidaţii vor putea depune cererile de participare la concursul de admitere până la 1 august, iar până la 11 august vor fi anunţate rezultatele concursului. Instituţiile de învăţământ superior vor organiza, după caz, sesiuni suplimentare de admitere, la ambele cicluri, pentru locurile neacoperite. 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus