Timpul.md

Actualitate 12 Noiembrie 2018 | 16:56

ANALIZĂ /// Impactul economic după 4 ani de implementare a Acordului de Asociere RM-UE / Efectul net al DCFTA asupra exporturilor totale este estimat la circa 410 milioane USD pentru perioada 2015-2017

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup" lansează astăzi publicația „ Impactul economic după 4 ani de implementare a Acordului de Asociere RM-UE " realizată în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană". 

Analiza are drept scop evaluarea impactului economic la 4 ani de implementare a AA/DCFTA în Republica Moldova și cuprinde capitole referitoare la impactul DCFTA asupra exporturilor de bunuri în Uniunea Europeană, precum și date referitoare la importurile Republicii Moldova din piața Uniunii Europene. Principalul obiectiv este de a evalua și comunica progresul și impactul economic al implementării AA/DCFTA în Republica Moldova în scopul stimulării participării la implementarea și asimilarea completă a Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând, analiza cuprinde o serie de informații și rezultate relevante privind impactul Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană pentru întreaga societate a Republicii Moldova.

Pe un fundal economic și politic dificil, DCFTA a reușit să genereze primele rezultate palpabile, iar UE și-a consolidat poziția drept principala piață de desfacere a Moldovei. Dacă analizăm perioada 2015-2017 (primii 3 ani compleți de implementare a DCFTA) în raport cu perioada similară până la DCFTA (2012-2014), observăm că exporturile către UE au înregistrat un trend ascendent în termeni valorici pentru întreaga perioadă de referință, cu un avans de 22%. Pentru comparație, exporturile către CSI în perioada de referință s-au diminuat cu 47%, în timp ce cele destinate altor țări au rămas relativ constante (+2,7%). În același timp, ponderea UE în total exporturi moldovenești a crescut de la 53,3% in 2014 la 65,8% in 2017. Tendința respectivă a continuat și în 2018: după prima jumătate de an, exporturile în UE au crescut cu 38,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, piața UE reprezentând 68,5% din totalul exporturilor Moldovei. Este important de menționat că această evoluție a avut loc pe un fundal economic și politic destul de dificil care a împiedicat o avansare și mai pronunțată a exporturilor în UE: criza politică, sancțiuni și restricții reciproce impuse de UE și Federația Rusă, aprecierea dolarului la bursele internaționale, condițiile climaterice nefavorabile și scăderea prețurilor internaționale la unele produse.

Efectul net al DCFTA asupra exporturilor totale este estimat la circa 410 milioane USD (367 milioane EUR) pentru perioada 2015-2017. Estimările econometrice denotă faptul că dacă analizăm factorii care au influențat exporturile Moldovei în UE (inerția din anii precedenți, tendințele economice din UE, oferta internă și fluctuația cursului de schimb al monedei naționale) și excludem efectul DCFTA, exporturile respective puteau fi mai mici cu circa 410 milioane USD (367 milioane EUR). În aceeași perioadă de timp, exporturile totale în UE au crescut aproape de 2 ori mai mult (cu circa 746 milioane USD în 2015-2017 față de 2012-2014). Prin urmare, tocmai o jumătate din creșterea exporturilor în UE din perioada analizată s-a datorat în exclusivitate DCFTA – un efect destul de sesizabil în condițiile în care estimarea are loc doar după 4 ani de la formarea acesteia și care confirmă în mod incontestabil beneficiile liberalizării comerțului cu spațiul comunitar.

Contrar temerilor privind impactul negativ al DCFTA asupra sectorului agroalimentar, cele mai mari beneficii în urma liberalizării comerțului cu UE au fost observate în cazul exporturilor de agroalimentare. Deși inițial principalele temeri privind impactul DCFTA vizau nivelul scăzut de competitivitate a mărfurilor agroalimentare pe piața UE, constatăm faptul că efectele acestui acord au fost mai mari pentru exporturile de agroalimentare (preponderent produsele oleaginoase și cerealiere) față de cele industriale. Astfel, în perioada de referință, exporturile de agroalimentare au crescut tocmai cu 44%, față de creșterea cu 11% a exporturilor de industriale. Impactul net al DCFTA, la fel, a fost estimat mai sesizabil în cazul exporturilor de agroalimentare: 240 milioane USD (215 milioane EUR) față de 170 milioane USD (152 milioane EUR). Aceste evoluții pot fi explicate de nivelul destul de înalt de liberalizare a comerțului cu produse industriale până la DCFTA, fapt ce a produs efecte marginale mai sesizabile asupra exporturilor de agroalimentare, dar și de reorientarea multor exportatori de pe piața CSI pe cea a UE.

Constatăm o anumită creștere a competitivității exportatorilor de agroalimentare pe piața UE. Astfel, a avut loc o creștere a ponderii exporturilor de agroalimentare în total exporturi în UE de la circa 35% în 2014 până la circa 40% în 2017, cu o creștere de 44% a exporturilor respective pe parcursul 2015-2017 comparativ cu 2012-2014. Cele mai impresionante creșteri au fost înregistrate în România, care este și cea mai importantă piață de desfacere a Moldovei din lume, inclusiv UE. În plus, poate fi observată o reorientare a exporturilor din direcția țărilor CSI în UE, în special în cazul semințelor de floarea soarelui, vinului și fructelor. Această reorientare a fost datorată pe de o parte de restricțiile impuse de Federația Rusă, iar pe de altă parte de noile oportunități oferite de DCFTA.
 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus