Timpul.md

Ultima oră 5 Aprilie 2011 | 17:15

Automobilele cu numere străine nu se vor putea afla în RM mai mult de 90 de zile într-un an

La 4 aprilie curent au intrat în vigoare modificările în cadrul legal privind introducerea mijloacelor de transport în Republica Moldova (Legea nr.78-VI din 04.04.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial 53, 04.04.2011).

Astfel, potrivit acestora, persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul R. Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de până la 90 de zile pe parcursul unui an calendaristic, în regimul vamal de admitere temporară.

Prin urmare, cetăţeanul R. Moldova poate utiliza mijlocul de transport cu numere străine pe teritoriul ţării doar pe termen de 90 de zile cumulativ de un an - care începe să decurgă de la momentul primei întrări în ţară. La expirarea termenului, mijlocul de transport urmează a fi scos din ţară.

Aflarea mijloacelor de transport neînmatriculate în Republica Moldova, pe un termen mai mare de 90 de zile, care se permite doar pentru persoanele fizice nerezidente, care dispun de permis de şedere, au contract de muncă în RM sau activitate comercială pe teritoriul RM. În acest caz mijlocul de transport se declară în regim de admitere temporară. Pentru înregistrarea mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova organul vamal eliberează formularul tipizat TV-26, care este document primar cu regim special de evidenţă.

O altă modificare se referă la importul autoturismelor cu motor diesel. "La importul autoturismelor (poz.tar. 870333) cu motor diesel cu capacitatea de peste 2500 cm3 - cota accizului, începînd cu 4 aprilie 2011 este stabilită de 3,5 Euro pentru fiecare cm3. 

Timpul.md

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus