Timpul.md

Externe 12 Septembrie 2012 | 06:14

Bibliotecari moldoveni în Letonia

Recent, un grup de bibliotecari publici din Republica Moldova şi-au perfecţionat cunoştinţele la Academia Internaţională a Tinerilor Bibliotecari (International Librarians Academy) desfăşurată în Letonia. 

Evenimentul a avut loc în oraşul Ventspils. La şcoala de vară au participat tineri bibliotecari din România, Letonia, Lituania, Ucraina, Polonia, Botswana, Bulgaria, Vietnam şi Columbia.

La Academie au avut posibilitatea să participe reprezentanţi ai ţărilor ce implementează programul Global Libraries. În RM acest proiect, de asemenea, este implementat și cunoscut cu titlul Novateca, datorită căruia tinerii bibliotecari moldoveni au beneficiat de participarea la această manifestare.

Novateca este un program-pilot care, timp de doi ani, va studia modalităţile de facilitare a accesului populaţiei la Internet, prin intermediul reţelei existente de biblioteci publice din RM. Programul va fi realizat prin stabilirea parteneriatelor cu un spectru larg de factori interesaţi de biblioteci, organizarea seminarelor de instruire pentru bibliotecari şi dotarea a peste 50 de biblioteci publice cu calculatoare pentru accesul cetăţenilor la Internet.

În cadrul sesiunilor Academiei au fost abordate mai multe subiecte. S-a discutat despre crearea unei reţele regionale de tineri bibliotecari care vor promova modelul de bibliotecă modernă, dotată cu tehnologii informaţionale, care să reprezinte imaginea unui profesionist tânăr şi dinamic într-o meserie pe care își va alege-o.

De asemenea, participanţii şi-au aprofundat cunoştinţele despre conceptele primordiale legate de biblioteconomia modernă care se aplică în ţările occidentale precum ar fi: promovarea imaginii bibliotecii în comunitate, crearea parteneriatelor şi colaborarea fructuoasă cu administraţia publică şi societatea civilă, implementarea serviciilor noi de bibliotecă, dezvoltarea campaniilor de Advocacy, promovarea bibliotecii prin intermediul mass-media, precum şi crearea culturii organizaţionale a bibliotecii.

De menţionat că toate sesiunile au fost în engleză, fapt care a facilitat aprofundarea cunoştinţelor în domeniu prin intermediul acestei limbi. Tinerii bibliotecari au elaborat planuri proprii, care au drept scop de a contribui la modernizarea bibliotecilor din RM şi a profesiei de bibliotecar. Totodată, au luat cunoştinţă de conectarea cu alte reţele internaţionale de bibliotecari, cum ar fi IFLA / NPSIG;

Potrivit Marianei Harjevschi, directoarea Bibliotecii Publice de Drept din Chişinău, tematicile sesiunilor din cadrul Academiei au fost selectate conform noilor cerinţe practice biblioteconomice. „Organizarea a fost foarte interactivă şi a menţinut o atmosferă constructivă şi incitantă la discuţii şi cooperare ulterioară între participanţi. Vizitele în cadrul diverselor biblioteci la fel au fost binevenite şi instructive mai cu seamă pentru noi, cei din R. Moldova”, a mai menţionat Mariana Harjevschi.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus