Timpul.md

Actualitate 27 Iulie 2018 | 09:44

Bunurile nedeclarate vor putea fi legiferate

Persoanele fizice vor avea posibilitatea să-și declare voluntar bunurile nedeclarate. Inițiativa legislativă a unui grup de deputați a fost votată de către Parlament joi, 26 iulie, în două lecturi, transmite IPN.

Astfel, se oferă persoanelor fizice posibilitatea să-și declare bunurile nedeclarate sau care au fost declarate la valoare redusă. Aceasta se referă la mijloacele bănești, bunurile imobile, valorile mobiliare, cotele de participare la capitalul social, mijloacele de transport rutier atât din țară, cât și de peste hotare. Subiectul declarării voluntare, în termen de până la 1 februarie 2019, va achita la bugetul de stat o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din sumă, valoare sau diferență.

Subiecți ai declarării voluntare a bunurilor sunt cetățenii Republicii Moldova, cu excepția persoanelor care au ocupat sau ocupă, în perioada de la 1 ianuarie 2009 și până în prezent, funcția de Președinte al Republicii Moldova, membru al Guvernului, deputat în Parlament, judecător, procuror, director, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, director, director adjunct al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, director, director adjunct al Centrului Național Anticorupție, președinte, vicepreședinte, membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, guvernator, prim-viceguvemator, viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, membru al Consiliului de administrație, al Comitetului executiv sau al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei, director, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, administrator, administrator special, lichidator, membru al Consiliului băncii, al Consiliului de administrare, al Comisiei de cenzori la unele din cele cinci bănci comerciale implicate în frauda bancară sau persoane fizice care au statutul de bănuit, învinuit în cauzele penale privind infracțiuni comise aferent activității acestor bănci.

Declararea voluntară a bunurilor va începe la data punerii în aplicare a acestei legi și se va încheia la 1 februarie 2019.

O altă noutate a proiectului este stimularea fiscală care prevede anularea majorărilor de întârziere și amenzilor neachitate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Condiția pentru achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor plăți la buget este stabilită până la data de 20 decembrie 2018.

Sursa: ipn.md 
Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus