Timpul.md

Eveniment 15 Noiembrie 2011 | 09:00

După şase ani... Istoria redevine obligatorie la BAC

Absolvenţii de gimnaziu şi liceu vor susţine anul acesta examen la istorie. 

Ministrul Educaţiei, Mihail Şleahtiţchi (foto), a anunţat că istoria va fi reintrodusă ca disciplină obligatorie la examenul de bacalaureat. În urma rocadei, s-a stabilit că şi elevii claselor a IX-a la finele anului de studii vor susţine examenul de capacitate la istorie.

Mihail Şleahtiţchi a declarat că, începând cu anul de studii 2011-2012, istoria va deveni disciplină obligatorie de examen pentru absolvenţii de licee cu profil umanist. El a declarat că este oportună reabilitarea disciplinei Istoria prin introducerea obligatorie a acesteia la examenele de absolvire, în contextul în care în societate persistă problema identitară. „Este necesară rezolvarea problemei identitare, întrucât fără depăşirea ei nu putem rezolva problemele politice, sociale şi economice”, a afirmat ministrul Educaţiei.

Potrivit lui Adrian Ghicov, directorul Agenţiei de Evaluare şi Examinare, la gimnaziu Istoria va fi studiată în toate clasele câte două ore pe săptămână, iar disciplina va fi formată dintr-un singur curs. La final, elevii vor fi apreciaţi cu o singură notă. Elevii din licee, care studiază la profilul umanist, vor studia istoria de trei ori pe săptămână.

Pentru a crea condiţii egale pentru toţi elevii, ministerul a luat decizia de a elabora programul de examen, care va cuprinde şi o listă de subiecte unice, pe care elevii vor trebui să le cunoască. Această listă va sta la baza testelor de examen. „S-a recurs la această metodă pentru că elevii au libertatea de a studia din orice sursă care o consideră oportună pentru a realiza curriculumul şcolar. Dar avem un cadru unic de evaluare”, a menţionat Adrian Ghicov.

De asemenea, pentru prima dată anul acesta va fi elaborată o culegere unică de documente istorice care va facilita pregătirea absolvenţilor.

Examenul la română pentru alolingvi - primul în lista de susţinere la BAC

Începând cu anul curent de studii, elevii alolingvi vor trebui să susţină teste de cunoaştere a limbii române la toate treptele şcolare. Astfel, la finele treptei primare, elevii vor fi testaţi la limba maternă (limba de instruire) şi matematică, iar alolingvii vor susţine şi un test de cunoaştere a limbii române. La fel va fi şi la absolvirea gimnaziului şi liceului, unde alolingvii vor susţine examene la limba română. Potrivit lui Adrian Ghicov, examenul la limba română pentru absolvenţii alolingvi de liceu nu va mai fi ultimul, cum se practica până în prezent, ci primul. Acesta va fi cel mai important examen, după care ei vor trebui să susţină examenele la celelalte discipline solicitate.
 
Amintim că disciplina Istoria a fost exclusă din grila examenelor de absolvire obligatorii începând cu anul şcolar 2004-2005, în perioada guvernării comuniste.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus